Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan - Företag & Landsbygd

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner. Hemmaplan finns även i en Privatpersonsversion.

Aktuellt nummer - Företag

Nummer F1/20 - September 2020

Länsförsäkringar Skaraborg är ett ovanligt företag. Vi ägs nämligen av våra kunder. I detta nummer kan du läsa om hur vinstdelning funkar i ett kundägt bolag och vilka möjligheter som finns att genom fullmäktige påverka bolagets framtid.

Till Hemmaplan Företag

Tidigare nr av Hemmaplan Företag

Aktuellt nummer - Landsbygd

Nummer L2/20 - September 2020

I det här numret av Hemmaplan får du en insikt i hur ett kundägt bolag fungerar med möjlighet att få ta del av vinst och att genom fullmäktige påverka bolagets framtid.

Till Hemmaplan - Landsbygd

Tidigare nummer av Hemmaplan Landsbygd.