Hemmaplan

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Hemmaplan - Företag & Landsbygd

I Hemmaplan delar vi med oss av tips och nyheter, men framför allt berättar vi berättelsen om vad det innebär att vara kund i vårt kundägda företag. Som lokalt företag med skaraborgarna som enda intressenter vill vi också använda Hemmaplan som ett sätt att sprida den stolthet över Skaraborg som vi själva känner. Hemmaplan finns även i en Privatpersonsversion.

Aktuellt nummer - Företag

Nummer F1/20 - September 2020

Länsförsäkringar Skaraborg är ett ovanligt företag. Vi ägs nämligen av våra kunder. I detta nummer kan du läsa om hur vinstdelning funkar i ett kundägt bolag och vilka möjligheter som finns att genom fullmäktige påverka bolagets framtid.

Till Hemmaplan Företag

Tidigare nr av Hemmaplan Företag

Aktuellt nummer - Landsbygd

Nummer L1/21 - Mars 2021

Hemmapland vårnummer har ett tema kring dem av oss som valt att bo och verka på landsbygden. Vi hälsar bl.a på både hos familjer som redan bor på landet och de som ska bosätta sig där, och vi hjälper dig också att reda ut begreppen kring vad du som bor eller jobbar på landsbygden behöver för olycksfallsskydd.

Till Hemmaplan - Landsbygd

Tidigare nummer av Hemmaplan Landsbygd.