Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Skaraborgs årsredovisningar

På denna sida publicerar vi våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Årsedovisningar från tidigare år

Rapport om solvens och finansiell ställning

Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Skaraborg följer i tillämpliga delar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) och avvikelser sker huvudsakligen till följd av de begränsningar som följer av regelverken för finansiella företag, av länsförsäkringsgruppens federativa struktur samt att Bolaget inte är ett aktiemarknadsbolag.

Hållbarhetsredovisning

Bolagets Hållbarhetsredovisning återfinns i årsredovisningen.

Redogörelse för ersättningar

En detaljerad redogörelse för bolagets ersättningsmodell finns i årsredovisningen.

Marknadsandelar, %
  2018 2017
Hem 36 36
Villahem 47 47
Fritidshus 48 47
Personbil 37 37
Lätt lastbil 49 50
Traktor 62 61
Byggindustri 44 44
Tillverkningsindustri 48 49
Tjänsteföretag 33 33

 

Om Länsförsäkringar Skaraborg

Kom närmare!

Länsförsäkringar Skaraborg har 130.111 kunder, alltså en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare, vilka var och en i snitt har fyra kundengagemang hos oss. Bolaget ägs lokalt av våra försäkringstagare.

Bolaget är marknadsledande inom försäkringar för såväl privat, lantbruk som företagssegmenten. Marknadsandelarna är höga och har ytterligare stärkts, särskilt bland nya kunder till banken som växer kraftigt.  

Antal anställda är 173 st.

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete