Fullmäktige

Val till Fullmäktige Val till fullmäktige sker genom den geografiska indelning vi har i olika marknadsområde. Mandattid är tre år.

Fullmäktige är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ. Det är genom fullmäktige som våra kunder och ägare har möjlighet att påverka bolagets framtid. I varje kommun väljs en fullmäktige för varje påbörjat 2000-tal kunder, dock minst två ledamöter för varje kommun.

Förteckning över Länsförsäkringar Skaraborgs fullmäktige uppdelade på marknadsområden:

Norra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2021

 • Ingemar Joby
  Telefon 0506 304 35
   
 • Erik Malmsten
  Telefon 070 282 61 14
 • Anders Lundgren
  Telefon 0505 306 30
   
 • Marianne Olsson
  Telefon 0505 310 83
 • Tomas Bengtsson
  Telefon 0501 321 07
   
 • Gunilla Carlsson
  Telefon 0501 351 16
   
 • Peter Forslund
  Telefon 0501 199 58
   
 • Lotta Haggård
  Telefon 0501 778 90
   
 • Andreas Holmgren
  Telefon 0501 187 70
   
 • Myhedin Shala
  Telefon 0501 783 89
 • Erland von Hofsten
  Telefon 0501 260 36
   
 • Pernilla Johansson
  Telefon 0506 152 04
    
 • Ann-Sofie Eklund Karlsson
  Telefon 0703 61 06 11 

Västra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2020

 • Kjell Andersson
  Telefon 0514 291 03
   
 • Tomas Eriksson
  Telefon 0512 520 74
 • Bo Andersson
  Telefon 0514 517 21
   
 • Berit Hallersbo
  Telefon 0514 400 87
 • Hanne Gustafsson
  Telefon 0510 540 454
   
 • Robert Jonsson
  Telefon 0511 511 63
   
 • Ivar Virgin
  Telefon 0511 570 09
 • Göran Alfredsson
  Telefon 0510 640 14
   
 • Maria Hedén Sturesson
  Telefon  0510  220 51
   
 • Emma Häggberg
  Telefon 073 417 65 95
   
 • Angelica Jansson
  Telefon  0702 08 62 92
    
 • Boel Widenheim Ericsson
  Telefon 0510 629 10
   
 • Torkel Zettergren
  Telefon 0510 54 10 77
    
 • Vakant
 • Karl Alexandersson
  Telefon 0511 572 25
   
 • Stefan Jern
  Telefon  0511 37 54 80
   
 • Christina Marmolin
  Telefon 0511 635 39
   
 • Tim Örhberg
  Telefon 073 508 72 07
 • Malin Andersson
  Telefon 0512 601 65
   
 • Jörgen Ehn
  Telefon  0512 610 06
   
 • Tallin Zahrabian
  Telefon 0739 66 90 57
   
 • Vakant

Östra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2021

 • Leif Holmbäck
  Telefon 070 881 21 61
   
 • Olof Carlsson
  Telefon 070 512 81 20
 • Lennart Bogren
  Telefon 0511 817 75
   
 • Johan Hedihn
  Telefon 0500 42 56 32
   
 • Per Hollsten
  Telefon 0500 42 56 56
   
 • Meta Johansson
  Telefon 0500  48 17 63
   
 • John Lindblad
  Telefon  0766 43 33 05
     
 • Johan Lundqvist
  Telefon 0500 43 60 77
   
 • Anne Persson
  Telefon  0500 43 73 38
   
 • Lennart Richardsson
  Telefon  073 558 80 27
   
 • Karolina Sahlström
  Telefon  0500 46 32 32
   
 • Karin Wahlström
  Telefon 0500 43 46 60
   
 • Vakant
 • Shu Wang Jonsson
  Telefon 073 370 23 82
   
 • Björn Karlsson
  Telefon 070 377 52 50

Södra marknadsområdet

Tidpunkt för val: hösten 2022.

 • Kari Brattberg
  Telefon 0515 76 30 38

   

 • Gunilla Darius
  Telefon 070 319 34 18
   
 • Hampus Eckerlid
  Telefon 0722 18 18 30
   
 • Anette Minaldo 

  Telefon 0725 35 81 87
    
 • Pär Sandfridsson
  Telefon 0500 45 02 99
   
 • Christina Steen 
  Telefon 0500 45 21 05
   
 • Magnus Sundén
  Telefon 0515 159 46
 • Markus Andersson
  Telefon 036 415 18
   
 • Katarina Kvarnström
  Telefon 0392 220 10
 • Annika Karlsson
  Telefon 0392 230 51
   
 • Joachim Werich
  Telefon 0392 210 60
 • Jenny Beckman
  076 033 54 35
   
 • Oleg Fedorenko
  Telefon 073 144 40 82
   
 • Johan Liljegrahn
  Telefon 0502 312 44 

 • Jenny Svensson
  Telefon 0502 716 46