En bra investering för både dig och miljön

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för plånboken.

Allt effektivare och billigare solpaneler gör att intresset för solenergi ökar - energi som är både miljövänlig och billigare än om du köper den från ett elbolag. En solcellsanläggning betalar sig i genomsnitt efter 7-8 år. Eftersom den beräknade livslängden på anläggningen är betydligt längre än så, kan du sedan se fram emot många år med lägre elkostnader än om du skulle köpa all el.

Med en egen solcellsanläggning blir du dessutom elproducent. När solcellerna genererar mer el än du behöver säljs den automatiskt på den externa elmarknaden så att du får betalt för överskottet.

Men det finns mycket att tänka på när man ska installerar en solcellsanläggning. Här är några av dem:

  • Ta kontakt med försäkringsbolaget före installationen
  • Givetvis måste all elinstallation göras en auktoriserad installatör
  • Solpaneler bör inte monteras på byggnad som förväntas ha kortare livslängd än solpanelen.
  • Vid montering av solpaneler ska snö och vindbelastning beaktas
  • Åskskydd ska monteras
  • Se till att det inte finns lösa kablar åtkomliga för barn, kablar som dras genom taket på felaktiga sätt eller ligger oskyddade. Det innebär risk för kortslutning, bränder, ljusbågar eller att plåttak, hängrännor och stuprör kan bli strömförande

Länsförsäkringar har gjort ett faktablad avsett för framför allt lantbruk med de viktigaste punkterna för både köpare och installationsfirmor. Följer du dem har du gjort allt du kan för att det ska bli en säker installation och kan sova gott om natten

Solceller_555x300.jpg

Läs mer här