Organisation och ledning

Länsförsäkringar Skaraborg har 131.554 kunder, alltså en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare, vilka var och en i snitt har fyra kundengagemang hos oss. Bolaget ägs lokalt av våra försäkringstagare.

Bolaget är marknadsledande inom försäkringar för såväl privat, lantbruk som företagssegmenten. Marknadsandelarna är höga och har ytterligare stärkts, särskilt bland nya kunder till banken som växer kraftigt.  

Antal anställda är 188 st.

 Antal kunder  2019 2018
 Bank 45.008 43.110
 Livförsäkring 31.082 31.449
 Sakförsäkring 108.667 107.601

Styrelse och företagsledning

Vår styrelse och företagsledning jobbar med att se till att Länsförsäkringar Skaraborg blir så bra som möjligt - för din skull.

 • Eric Grimlund - Styrelseordförande
 • Camilla Bender Larson
 • Johan Granqvist
 • Marie Gustavsson
 • Christina Jörhall
 • Magnus Karlsson
 • Jerker Wetterteg
 • Michael Broholm - Personalrepresentant
 • Sandra Posse - Personalrepresentant

 Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen under Kontaktpersoner

 • Jonas Rosman - Vd
 • Marie Andersson - Ekonomichef
 • Johan Kullander - Vice VD. Chef Företag & Lantbruksmarknad
 • Ulf Lindholm - Skadechef
 • David Seiving - Kommunikationschef
 • Dag Wennlund - Privatmarknadschef
 • Pernilla Östberg - HR-chef

Du hittar kontaktuppgifter till företagsledningen under Kontaktpersoner

Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt
Organisationsnummer 566000-6866
Box 600
541 29 Skövde
E-post: info@LFskaraborg.se