Organisation och ledning

Länsförsäkringar Skaraborg har 131.554 kunder, alltså en kundrelation med mer än var tredje Skaraborgare, vilka var och en i snitt har fyra kundengagemang hos oss. Bolaget ägs lokalt av våra försäkringstagare.

Bolaget är marknadsledande inom försäkringar för såväl privat, lantbruk som företagssegmenten. Marknadsandelarna är höga och har ytterligare stärkts, särskilt bland nya kunder till banken som växer kraftigt.  

Antal anställda är 188 st.

 Antal kunder  2019 2018
 Bank 45.008 43.110
 Livförsäkring 31.082 31.449
 Sakförsäkring 108.667 107.601

Styrelse och företagsledning

Vår styrelse och företagsledning jobbar med att se till att Länsförsäkringar Skaraborg blir så bra som möjligt - för din skull.

 • Eric Grimlund - Styrelseordförande
 • Camilla Bender Larson
 • Johan Granqvist
 • Marie Gustavsson
 • Christina Jörhall
 • Magnus Karlsson
 • Jerker Wetterteg
 • Michael Broholm - Personalrepresentant
 • Sandra Posse - Personalrepresentant

 Du hittar kontaktuppgifter till styrelsen under Kontaktpersoner

 • Jonas Rosman - Vd
 • Vakant - Ekonomi- & Finanschef
 • Johan Kullander - Chef Företag & Lantbruksmarknad
 • Ulf Lindholm - Chef Skador
 • David Seiving - Chef Kommunikation
 • Dag Wennlund - Chef Privatmarknad
 • Pernilla Östberg - HR-chef

Du hittar kontaktuppgifter till företagsledningen under Kontaktpersoner

Nominering till fullmäktige

Länsförsäkringar Skaraborg är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare, och om du har sakförsäkring hos oss är du en av dem. Det betyder att du har möjlighet att nominera kandidater till fullmäktige.

I år är det valår i marknadsområde Västra, kommunerna Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara.Kontakta valberedningsledamot Per-Anders Gustafsson, 0706-91 11 60, senast 22 september och lämna ditt nomineringsförslag.

Länsförsäkringar Skaraborg ömsesidigt
Organisationsnummer 566000-6866
Box 600
541 29 Skövde
E-post: info@LFskaraborg.se