Bolagsstyrning

Här kan du läsa om vår bolagsordning och vad bolagsstämman fyller för funktion.

Fastställd av Kungl. Maj:t den 26 april 1842. I Bolagsordningen regleras vårt tillstånd att sälja försäkring. Här finns också verksamhetsregler, samt regler för ägar- lednings- och demokratifrågor.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Skaraborgs högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning. Bolagsstämman för 2020 äger rum den 15 april 2021 i Falköping.

Klicka här för att läsa mer om bl.a 

 • Årsredovisningar för aktuellt år samt tidigare år
 • Rapport om solvens och finansiell ställning
 • Bolagsstyrningsrapport
 • Redogörelse för ersättningar

Granskningsförfarande

Vi är noga med att allt är rätt.  Därför har vi flera kontrollinstanser.  

 • Riskhanteringsfunktion enligt Finansinspektionen
  Sara Köllerström
 • Regelefterlevnadsfunktion enligt Finansinspektionen
  Emmelie Birgerson Harbom
 • Oberoende intern granskning enligt Finansinspektionen
  Jonas Gerdin
 • Auktoriserad revisor utsedd av bolagsstämman
  Carolin Blomberg med team från KPMG AB i Jönköping

Läs mer om hur vi skyddar och behandlar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt GDPR.