Orolig för nya börsras? Så kan du coronasäkra din pension

Är du orolig över vad coronapandemin kan göra med din pension? De allra flesta behöver inte göra någonting alls. Men i vissa situationer kan det vara bra att agera.

När skräcken för Covid-19 var som störst på de finansiella marknaderna så rasade börserna dramatiskt. Det påverkade givetvis en del av pensionssparandet.

Men sedan dess har en mycket kraftig återhämtning skett. I de flesta fall är värdena tillbaka på nivåer som gällde före börsrasen.

Det går dock inte att utesluta att nya svängningar kan drabba världens börser – och därmed din pension.

- Hur du ska resonera styrs av din ålder och vilka ekonomiska risker du är beredd att ta, säger Länsförsäkringars pensionsspecialist Trifa Chireh.

I den här artikeln går Trifa Chireh igenom hur pensionens olika delar kan påverkas och hur du kan agera.

Pensionen består av allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande.

1. Allmän pension – för alla som arbetar

Alla som arbetat i Sverige har tjänat in till allmän pension, som består av inkomstpension och premiepension (PPM).

Inkomstpensionen påverkas normalt inte av börsen utan basas på den genomsnittliga löneförändringen i Sverige vid årets slut. Den svagare tillväxten i Sverige kan då medföra att det slår på inkomstpensionen på lång sikt. Men det kan du som privatperson inte påverka.

Premiepensionen, den mindre delen av den allmänna pensionen, placerar du själv. Här kan det vara läge att sprida riskerna i dina fondplaceringar hos pensionsmyndigheten.se. Om du inte gjort ett aktivt val placeras pengarna i AP7 Såfa. Det är den som lite skämtsamt brukar kallas soffliggarfonden.

2. Tjänstepension – delen som arbetsgivaren betalar

Om du är under 40 år

Du som är yngre än 40 år har oftast en premiebestämd tjänstepension där du själv väljer hur pengarna ska placeras. Den kan givetvis påverkas av börsens utveckling.

- Vårt generella råd är att ju yngre du är desto mer risk ska du ta. Det lönar sig, säger Trifa Chireh.

Eftersom yngre personer har långt kvar till pension så är det sannolikt att eventuella dippar hinner återhämta sig.

Det bästa med tjänstepensionen är att den är ett regelbundet månadssparande, vilket är det enkla och smarta sättet att bygga upp ett kapital och samtidigt jämna ut börssvängningar över tid. Du kan även välja en traditionell försäkring eller en sparform med garanti vilket kan passa den som vill ha ett tryggt alternativ.

Naturligtvis kan man ändå välja att sprida sina risker, till exempel geografiskt eller mellan branscher.

Om du är över 40 år

Du som är mitt i livet har ofta en förmånsbestämd pension som inte påverkas av börssvängningar. Det betyder att du är garanterad en viss andel av din slutlön den dag du slutar arbeta och väljer att gå i pension.

En mindre del av tjänstepensionen är premiebestämd där du kan välja fonder. minska risken och jämna ut börssvängningar till exempel genom att välja flera olika typer av fonder på olika geografiska marknader och mellan branscher.Börjar du däremot närma dig pension kan det vara läge att dra ned risken. Då kan du välja en blandfond exempelvis, som inte bara investerar i aktier utan har delar av tillgångarna i räntebärande alternativ.

3. Privat pension – det du sparar själv

Det egna pensionssparandet där du sparar och placerar själv påverkas självklart av hur börsen utvecklas. Här handlar det om din riskvilja och sparhorisont. Tänk långsiktigt och sprid riskerna för att hantera osäkerheten.

Du som har många år kvar till pension kan månadsspara och fortsätta spara långsiktigt även under börsnedgång för att bygga upp ett kapital och samtidigt jämna ut svängningar över tid.

Genom månadssparande får du en snöbollseffekt genom ränta på ränta-effekten.

Se alla nyheter