Så påverkar höstbudgeten din plånbok

Vilka är vinnarna och förlorarna i regeringens nya budgetförslag för 2021? Vår privatekonom Emma Persson har gått igenom de viktigaste förändringarna.

Häromdagen presenterade regeringen sin budget för 2021. Budgeten präglas av den kris vi har gått och går igenom med stora satsningar på både välfärd och stöd till enskilda hushåll, varav en del dock är tillfälliga. Vinnarna är bland andra pensionärer, låg- och medelinkomsttagare och ensamstående föräldrar. Här är ett axplock av de förslag som kan ha påverkan på din plånbok.

Sänkt inkomstskatt för alla – och för de som arbetar

Det finns två förslag om skattesänkningar i regeringens budgetförslag. Dels handlar det om en skattereduktion för förvärvsinkomster, vilket innebär att drygt 7 miljoner svenskar kommer att få sin inkomstskatt sänkt. Det handlar om skattesänkningar i storleksordningen 1 500 kronor per år, men fullt utbyggd år 2023 ungefär 3 000 kronor per år.

Tillfällig skattesänkning för de som har en arbetsinkomst

Utöver det föreslås också en tillfällig sänkning, ett slags jobbskatteavdrag, som ska kompensera för ökade kostnader för de som jobbat under coronapandemin. Skattesänkningen riktas till dem som har lägre inkomster och är helt utfasat vid löner på ca 50 000 kr.

Pensionärer

Höjd pension och sänkt inkomstskatt för pensionärer
Förbättringar för pensionärer kommer i en tvåstegsraket. Dels vill man lyfta pensionerna för de som har låga pensioner, av vilka majoriteten är kvinnor. Det sker genom ett så kallat inkomstpensionstillägg som ger dem som har en pension på mellan 9 000 och 17 000 kr 600 kronor mer i månaden.

Regeringens har haft en ambition att utjämna skillnaderna i beskattning av de som arbetar och de som har gått i pension. För att ta sista steget i den utjämningen höjs, precis som förra året, grundavdraget. Det innebär en skattesänkning för de som har en pension på 21 000 kr ca 800 kr mer per år i plånboken.

Höjd skatt på tobak och alkohol

Som en del i finansieringen av ett utökat försvar så vill regeringen höja skatten på tobak och alkohol. Exakt utformning är inte klar ännu, men om man ska gå på tidigare höjningar har det handlat om ungefär en krona per flaska vin. Hur skatten ska fördelas på cigaretter och snus är inte heller klart i skrivande stund.

Arbetslösa

Förlängningen av höjt tak i a-kassan

Som en krisåtgärd höjdes taket i a-kassan så att de som blev eller blir arbetslösa i spåren av pandemin ska få mer pengar i plånboken. Den åtgärden blir nu kvar under två år. Det innebär att grundersättningen behålls på 510 kronor om dagen, jämfört med tidigare 365 kronor. Den som har en ersättning baserat på inkomst behåller också det höjda taket – från 910 kronor per dag till 1 200 kronor per dag.

Bostadsmarknad

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

För den som har sålt en privatbostad och valt att skjuta upp beskattningen av vinstbeloppet har man tidigare behövt betala en slags skatt på uppskovsbeloppet. För den som exempelvis skjutit upp beskattningen av 1 miljon i vinst har det inneburit 5 000 kr per år i uppskovsränta, som det populärt kallas. Nu tas uppskovsräntan bort från och med 1 januari 2021 och det nya förslaget ska gälla både befintliga och kommande uppskov. Om du sålde en bostad mellan 2014-2019 och avstod från uppskov och betalade in reavinstskatten kan det nu finnas skäl att ompröva det beslutet.

Ensamstående, studerande och de utan körkort

Höjt underhållsstöd för ensamstående

Ensamstående föräldrar som tar emot underhållsstöd får mer pengar i plånboken. För barn under 15 år höjs stödet med 100 kr och för barn över 15 med 150 kr. Av de som idag tar emot underhållsstöd är 83 procent kvinnor.

Höjd åldersgräns för studiestöd

Från och med 47 års ålder minskar antalet veckor man kan söka studiemedel för. Vid 56 års ålder upphör möjligheten helt. Det här vill regeringen ändra på för att bättra passa en föränderlig arbetsmarknad där fler kommer att behöva omskola sig för att bättra matcha arbetsmarknaden. Respektive åldersgräns kommer att höjas med några år. I förslaget nämns att en sådan reform kan vara på plats till studieåret 2022.

Lån till körkort för unga

Möjligheten att ta ett CSN-lån för att ta körkort har hittills varit begränsat till arbetssökande men utökas nu till att även gälla ungdomar mellan 19-20 år med gymnasieexamen. Det innebär att mer än 200 000 unga får möjlighet att ansöka om körkortlån.

Gröna plånboksåtgärder

Skatteavdrag för gröna investeringar

För den som vill installera solceller eller kanske en laddningspunkt till sin elbil bör ett av förslagen vara glädjande. Ett nytt skatteavdrag föreslås nämligen för privatpersoner som gör sådana investeringar. Enligt förslaget ska avdraget för solceller vara 15 procent och 50 procent för laddningspunkter, upp till 50 000 kr per person och år.

Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el

Det mesta av den el som producerad i mindre anläggningar, t ex solceller, har sedan tidigare varit befriad från energiskatt. Nu föreslås gränsen för vad som utgör en ”mindre anläggning” höjas så att fler kan ta del av skattebefrielsen. Den nya gränsen går vid 500 kw. Förutsättningen är att elen förbrukas där de produceras.

Ökade incitament att välja nollutsläppande bil

För att uppmuntra hushållen att välja miljövänliga bilar har det sedan tidigare funnits en bonus till dem som väljer en bil som släpper ut noll gram koldioxid. Nu höjs den bonusen från 60 000 kr till 70 000 kr. Det finns också ett förslag som handlar om en konverteringspremie som stöd till den som konverterar sin bensin-eller dieseldrivna bil till drift med biodrivmedel eller biogas. Det är ett relativt enkelt ingrepp som kan göras på en verkstad. Mer om detta förslag kommer under 2021.

Utökat rutavdrag och fler tjänster omfattas

Utökat RUT

Taket för rutavdraget föreslås höjas från dagens 50 000 kr per person till 75 000 per person och år. Dessutom föreslås att rutavdraget utökas till att gälla fler tjänster, t ex tvätt vid tvättinrättningar, möblering av bostad och transport av bohag till andrahandsbutiker. Den som får hjälp med enklare tillsyn av ett fritidshus kan också utnyttja rut-avdrag för detta.

Missa inte våra tips för en smartare vardagsekonomi

Få till hushållsbudgeten, kom igång med sparande till barnen, få kläm på det här med pensionssparande. Och mycket annat.

Läs våra tips

Se alla nyheter