Vattenskador - bostadsrättsföreningar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vattenskador är besvärliga för både bostadsrättsföreningar och boende. Vattenskador innebär ofta en hög självrisk för föreningen vars försäkring oftast drabbas när något händer i den boendes lägenhet. Samtidigt riskerar den boende att stå utan skydd om fel åtgärder har utförts.

Vattenskador kan uppstå i alla typer av fastigheter oavsett ålder, även vid nyproduktioner, men det finns en del saker ni i styrelsen kan göra för att förebygga dem. Med denna guide får ni som styrelse i en bostadsrättsförening tips och råd om vad ni kan göra för att förebygga vattenskador i er fastighet.

Vattenskador i fastigheten

Vattenskador i fastigheten kan bli både tidskrävande och kostsamt, dessutom kan en enda vattenskada drabba flera lägenheter samtidigt. Det finns flera saker ni som styrelse i en bostadsrättförening kan göra för att minimera risken för att vattenskador uppstår. Gör vår vattenguide så ger vi er tips och råd kring hur

Stambyte

Många fastigheter som byggdes fram till mitten på 60-talet börjar få utslitna vatten- och avloppsledningar och exempelvis äldre avloppsrör av PVC-plast har visat sig ha kort livslängd. Livslängden på stammarna kan däremot bero på många faktorer och fastighetens stammar måste bytas ut i tid innan risk för vattenskada uppstår. Ett tecken på renoveringsbehov är om vattenskada inträffar i fastigheten, så var uppmärksamma på detta. Misstänker ni att det börjar bli skador och slitage på stammarna, kontakta en behörig besiktningsman för att kontrollera skicket.