Pensionsplanera efter din ålder och livssituation

Din ålder och din livssituation är två utgångspunkter som är avgörande för vad som är bästa sparandet för dig. Ju tidigare du börjar planera för din pension desto större flexibilitet och valfrihet kring ditt sparande kan du ha.

Så kan du planera för pensionen

Om du är mellan 20-30 år

 1. Många år i yrkeslivet ger högre pension, men se till att betala skatt på lönen.

 2. Tänk på att avtalspension är viktigt att få när du börjar arbeta. Den kommer att betyda mycket för din framtida pension.

 3. Sätt undan en liten slant som du kan spara långsiktigt, när du har stadig inkomst.

Om du är mellan 30-40 år

 1. Arbetar du deltid under till exempel småbarnsåren påverkas pensionen negativt även om du får viss kompensation under barnens fyra första levnadsår. Din partner kan i vissa fall flytta över sin premiepension till dig som kompensation. Det är även klokt att spara extra privat.

 2. Ta aktiva beslut om placeringen av din premiepension och avtalspension. Dina val påverkar den avkastning som du får.

 3. Se över efterlevandeskyddet så att det är tillräckligt för familjen. Behovet är ofta som störst när barnen är små.

Om du är mellan 40-50 år

 1. Nu har många ett relativt stort pensionskapital. Se därför till att risknivån ligger rätt för ditt totala sparande och kontrollera regelbundet premiepensionen, avtalspensionen och eget sparande.

 2. Amortera på bolånen för att på sikt sänka ränteutgifterna.

 3. minpension.se ser du hela din pensionsbild. Du ser hur du sparar privat, din avtalspension och den allmänna pensionen.

Om du är över 50 år

 1. Börja planera för din pension. Gör en pensionsprognos på minpension.se och komplettera det egna sparandet vid behov.

 2. Har du inte behov av ett efterlevandeskydd kan du sänka eller ta bort det helt. Det ger mer till din ålderspension.

 3. Flytta stegvis över dina sparpengar till ränteplaceringar några år innan du planerar att sluta arbeta. Det minskar risken för brant nedgång i värdet på ditt sparande du har på aktiemarknaderna.