Betalningar till och från utlandet

Trygga utlandsbetalningar

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Betalningar till utlandet

Du kan välja olika typer av utlandsbetalningar beroende på valuta och till vilket land du ska skicka pengar. 

Enklast och billigast gör du en SEPA- eller Normalbetalning i Internetbanken. Du kan även komma in på något av våra kontor så hjälper vi dig eller ringa telefonbanken på 0771-666 555 för att få guidning.

 • SEPA-betalning

  Välj SEPA-betalning när du ska skicka pengar i euro till EU- och EES-länderna, Monaco och San Marino och Schweiz. De når mottagaren nästa bankdag när du skickar betalningen i internetbanken före klockan 19.00 och den kostar ingenting.
 • Normalbetalning

  Välj Normalbetalning när du ska skicka pengar i annan valuta än euro till EU- och EES-länderna, Monaco, San Marino och Schweiz samt när du ska skicka pengar till länder utanför dessa områden. Pengarna når betalningsmottagarens bank beroende av land och vilka rutiner mottagarbanken har.
 • Skicka check i USD

  Du kan skicka en check men bara i USD och bara till mottagare utanför EU/EES-länder. Fyll i en ansökan och lämna in den på något av våra kontor.
  Fyll i en checkansökan

Tänk på valutakursen

När du gör en utlandsbetalning reserveras beloppet på ditt konto med en preliminär valutakurs och när växling sedan sker bestäms kursen. Tänk därför på att ha tillräckligt med pengar på kontot för att slippa övertrassering om slutbeloppet skulle bli högre än det som är reserverat.

Aktuella preliminära valutakurser

Hjälp med valutaomvandling

Det här behöver du för att skicka eller ta emot pengar från utlandet

 • Namn, adress och land på den som ska ta emot pengarna. Kontrollera att alla uppgifter är korrekta.
 • Kontonummer där pengarna ska sättas in. Numret skrivs i IBAN-format, en internationell standard. Du hittar ditt kontonummer i IBAN-format i internetbanken under "Kontoinfo".
 • Bankens BIC/SWIFT-adress dit pengarna ska skickas. Det är en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut. När du fyllt i den hämtas betalningsmottagarens namn och adress automatiskt. Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress är ELLFSESS.
 • Några länder använder ett nationellt id istället för istället för BIC/SWIFT-adress, till exempel USA och Kanada. Det börjar med två bokstäver och sedan ett antal siffror för varje land.

Kontrollera med mottagarbanken i vilken valuta du ska skicka pengarna.

Lösa in och ta emot utländska checkar

Tänk på att det är tryggare, billigare och går snabbare om du begär normal utlandsbetalning direkt till ditt konto istället för att ta emot checkar. Speciellt då många checkar inte går att lösa in på grund av omfattande checkbedrägerier.

Om du får en utländsk bankcheck kan du lösa in den på våra kontor. Det tar mellan tre veckor upp till 90 dagar beroende på den utländska bankens rutiner. Vi skickar alla ankommande checkar för inkasso.

Prislista för utlandsbetalningar


Nyttig information

Gör en reklamation om något blivit fel vid en utlandsbetalning

Vi hjälper dig att rätta till eventuella fel vid utlandsbetalningar när du gör en reklamation, exempelvis om pengarna inte nått mottagaren. Om den mottagande banken begär kompletterande uppgifter eller skickar tillbaka beloppet, räknas det också som en reklamation.

Kontakta oss om du har frågor

Eventuella kostnader för reklamationer

Om reklamationen inte beror på något fel från din sida har du rätt till ersättning för avgifter och ränta som uppstått.
Om felet beror på att du lämnat fel uppgifter tar vi ut en reklamationsavgift enligt aktuell prislista. Vissa utländska banker tar betalt för att handlägga reklamationer vilket gör att den kostnaden kan läggas till reklamationsavgiften. Då drar vi den kostnaden från ditt konto i efterhand.
En reklamation tar ofta lång tid att handlägga och tiden kan variera mellan olika länder. Kontakta oss så hjälper vi dig med din reklamation.


Frågor och svar om utlandsbetalningar

 • Försäkringar

  SEPA (Single Euro Payments Area) drivs bankgemensamt och baseras på politiska krav som stöttas av EU och har som syfte att skapa en gemensam marknad för eurobetalningar i Europa. Alla EU/EES-länder, Monaco, Schweiz och San Marino ingår i SEPA.

  SEPA samverkar med betaltjänstdirektivet Payments Services Directive (PSD). Det handlar framförallt om kundernas rättigheter och bankernas skyldigheter som exempelvis krav att tydligt informera kunderna om priser och villkor för betalningarna.

  Bankerna samordnar sig genom European Payments Council (EPC) och driver där arbetet med att göra verklighet av visionen om ett gemensamt betalområde i Europa. Bland annat sker där regelbundna uppdateringar av produktregelverken för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 30 av 92 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Är du kund hos oss påverkas du inte av några förändringar då vi redan följer den gemensamma betalmarknadens lagstiftning för SEPA-betalningar.


  Hjälpte det här svaret dig? 15 av 35 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Slutdatum för när SEPA ska vara genomfört är fastställt i europeisk lagstiftning kallad SEPA end date regulation (förordning 260/2012). Förordningen innehåller krav på banker och bankkunder som betalar i euro inom och mellan de 33 länder som ingår i den gemensamma betalmarknaden. Förordningen innebär att nationella betalningsprodukter i euroländerna ska bytas ut mot SEPA-anpassade tjänster senast den 1 februari 2014 (med vissa undantag för nischprodukter).

  Vissa tillkommande krav ska vara uppfyllda senast under 2016. Eftersom Sverige inte har euro som valuta måste vi byta ut våra nationella betalningsprodukter i euro senast den 31 oktober 2016.


  Hjälpte det här svaret dig? 9 av 36 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Det en kod på åtta eller elva tecken som används för att identifiera banker och andra finansiella institut vid betalningar mellan länder. 


  Hjälpte det här svaret dig? 69 av 219 har fått hjälp av svaret
 • Försäkringar

  Vi samarbetar med DNB vad gäller utlandsbetalningar. Normalt räcker det med att uppge Länsförsäkringars BIC/SWIFT-adress ELLFSESS, men om den utländska avsändarbanken kräver uppgift om vår täckningsbank så är deras BIC/SWIFT-adress DNBANOKK.


  Hjälpte det här svaret dig? 279 av 569 har fått hjälp av svaret