Kapitalförsäkring

Ett sparande med förmånliga skatteregler.

Förmånligt sparande
Ingen kapitalvinstskatt på vinster
Slipp deklarera uttag och byten

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Avgifter för Reflex sparförsäkring och Reflex fondkapital

Engångsinbetalningar Engångsinbetalningar
Årsavgift Årsavgift
Insättningsavgift Insättningsavgift
Kapitalavgift Kapitalavgift
240 kr
0 kr 0 kr
0,75 %

Gäller för Reflex Sparförsäkring

0 kr
0 kr 0 kr
0,75 %

Gäller för Reflex Sparförsäkring

0 kr
0 kr 0 kr
0,60 %

Gäller för Reflex Sparförsäkring

0 kr
0 kr 0 kr
0,65 %

Gäller för Reflex Fondkapital

Löpande inbetalningar Löpande inbetalningar
240 kr 240 kr
0 kr 0 kr
0,75% 0,75%

Gäller för Reflex Sparförsäkring

0 kr 0 kr
0 kr 0 kr
0,65% 0,65%

Gäller för Reflex Fondkapital

Ingen insättningsavgift men avgifter för förvaltning av fonderna tillkommer.

Avgifter för Reflex Sparförsäkring dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde. Avgiften för betalningsbefrielse beror på ålder, och avtalad inbetalning.

Vad är en kapitalförsäkring?

En kapitalförsäkring är ett långsiktigt målsparande.

Att spara i en kapitalförsäkring är förmånligt eftersom du inte behöver betala kapitalvinstskatt på vinster. Du betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten.

Anmäl intresse för att teckna ny eller flytta kapitalförsäkring

Reflex sparförsäkring

Välj själv hur du vill placera

Reflex sparförsäkring är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande. Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex sparförsäkring har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Det ingår ett återbetalningsskydd vilket innebär att vi betalar ut försäkringens värde dina efterlevande om du skulle avlida. Om du avlider innan försäkringstidens slut, betalas försäkringens värde plus en procent. 

Du kan också kombinera försäkringen med en betalningsbefrielse som innebär att om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du inte är så kallat fullt arbetsför utan högst kan arbeta halvtid – betalar försäkringen dina inbetalningar. Du kan även bestämma ett dödsfallsbelopp som du vill att dina förmånstagare ska få om du skulle avlida under försäkringstiden.  Dödsfallbeloppet betalas ut endast om försäkringsvärdet  vid dödsfallet är lägre än det valda dödsfallsbeloppet.

Avgifter för dödsfallsskydd beror på ålder, beloppet och försäkringens värde. Avgiften för betalningsbefrielse beror på ålder och avtalad inbetalning.

Reflex fondkapital

Kapitalförsäkring med fondförvaltning

Reflex fondkapital är en kapitalförsäkring med fondförvaltning. Den passar dig som själv vill välja hur du ska placera ditt sparande.

Du väljer själv i vilka fonder du vill placera sparandet och du tar själv den finansiella risken. Ditt sparkapital kan både öka och minska i värde. Reflex fondkapital har ingen garanti – det är tillväxten i dina valda fonder som avgör värdeutvecklingen. Vi har många fonder att välja mellan och du kan byta kostnadsfritt.

Om du avlider innan försäkringstidens slut, betalas försäkringens värde plus en procent.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna