Vattenvakten - ett smart vattenlarm

En vattenskada är inget man planerar. Ett rör kan gå sönder, diskmaskinen kan börja läcka och snabbt kan vattnet ha ställt till det ordentligt. En vattenskada är mer kostsam än många tror i form av såväl tid och pengar som påverkan på miljön. Tillsammans med dig vill vi ta upp kampen för att minska uppkomsten av dessa, som faktiskt är en av de vanligaste skadorna i svenska hem.

Vattenvakten är ett uppkopplat smart vattenlarm som hjälper dig att hålla koll på vattenflödena i ditt hus och
som stänger av ditt inkommande vatten vid läckage och larmar vid onormal aktivitet.   

Tjänsten är tillgänglig för dig som är kund hos Länsförsäkringar Stockholm och har din villa eller
villahemförsäkring med tillägget Allrisk Byggnad hos oss.


Anslut dig till Vattenvakten - kostnadsfritt 12 månader

Tjänsten är kostnadsfri i 12 månader och därefter kostar den 99kr/mån. Begränsat antal.
Om du vill få tillgång till tjänsten, klicka på ”Teckna Vattenvakten” för att komma vidare till vår avtalstjänst. Här hittar du villkoren och kan ansluta dig.

Observera att du behöver identifiera dig med Mobilt BankID i nästa steg. 
Efter att du har signerat avtalet behöver vi kompletterande information gällande platsen för installationen. För att installationen ska vara möjlig behöver vissa kriterier för installationsplatsen uppfyllas, bland annat eluttag (230V) i anslutning till installationsplatsen. Vattnet ska även kunna stängas av med vred eller ratt.


 

Detta ingår:

Uppkopplad vattenfelsbrytare 

Vår intelligenta vattenfelsbrytare övervakar bostadens tappvattensystem dygnet runt och stänger av det inkommande vattnet vid ett vattenläckage.

Uppkopplad vattensensor

Vattensensorn är ett komplement till vattenfelsbrytaren och kommer åt lokala vattenläckage som sker vid diskbänksskåpet.

Installation

Standardinstallation av vattenfelsbrytare och vattensensor. Genomförd av en auktoriserad VVS-montör. Se installationskrav nedan. 

Larmcentral

Vid ett plötslig läckage i ditt hem kommer du att bli kontaktad av vår larmcentral som hjälper dig att hantera den potentiella vattenläckan och ta ärendet vidare. 

Appen

Med vår app kan du löpande hålla koll på ditt hus - även på distans. I appen kan du även följa och styra dina uppkopplade enheter samt dela sensordata med nära och kära. Appen laddar du ner efter att du tecknat tjänsten och installationen genomförts hemma hos dig.

 


Skydda dig mot vattenskador

Vattenfelsbrytaren

Vår intelligenta vattenfelsbrytare installeras på det inkommande vattnet och övervakar hela bostadens tappvattensystem dygnet runt, hela tiden.Vattenfelsbrytare

Krav vid installation

För att installationen av vattenfelsbrytare ska vara möjlig behöver vissa kriterier för installationsplatsen vara uppfyllda. Här kan du läsa mer om vilka dessa är. 

Installation

 

 

Glöm inte att ladda ner vår app!

Vår app för Vattenvakten heter Fairtrail och genom den håller du enkelt koll på ditt hus även på distans. 

Ladda ner: 
Efter att du tecknat tjänsten och installationen genomförts hemma hos dig laddar du enkelt ner Fairtrail via Appstore eller Google Play.

 

 

 

Frågor och svar


Vad händer när jag har signerat avtalet?

För att vi ska kunna säkerställa att en installation är möjlig hemma hos dig behöver vi kompletterande information om platsen för ditt inkommande vatten, det vill säga platsen där vattenfelsbrytaren skall monteras.

Efter att du har signerat avtalet kommer du inom några dagar att få ett SMS med vidare instruktioner. Vänligen följ instruktionerna och ta en bild på platsen för ditt inkommande vatten. Vid frågor, hör av dig till oss på 08- 562 882 10.

Hur fungerar appen?

Genom Vattenvaktens egna app - Fairtrail, kan du enkelt följa dina fuktvärden hemma. Skulle en vattenläcka upptäckas av vattensensorn blir du direkt notifierad i appen. Appen är ett sätt för dig att hålla koll på ditt boende även på distans och i den kan du själv ställa in hur du vill bli notifierad vid larm samt vilka i din omgivning som du vill dela sensordata med. Dessa personer blir därmed också notifierade vid larm. 

Larmar tjänsten för fukt eller måste det rinna vatten?

Vattenskador kan orsakas av både akut läckage och mindre långsamma läckage som exempelvis droppläckage eller smygläckage. Oavsett vilken typ av läckage kommer Vattenvakten att larma vid avvikelser vid tappvattensystemet eller under diskbänksskåpet. Vattenvakten upptäcker även förhöjd fuktnivå. 

Notera: Vid installation av Vattenvakten hemma hos dig kommer vattensensorn att placeras lokalt under diskbänksskåpet. Placeringen utgör därmed området där fukt mäts och upptäcks.  

Påverkar Vattenvakten villkoren i min hemförsäkring?

Villkoren för din hemförsäkring kommer inte att förändras i samband med att du tecknar tjänsten Vattenvakten. Du kommer fortfarande att ha samma skydd och ersättning vid skada som tidigare.

Vilka skador kommer tjänsten att upptäcka?

Den intelligenta vattenfelsbrytaren övervakar hela bostadens tappvattensystem dygnet runt, hela tiden. Genom att kontinuerligt mäta tryckfall och onormala flöden kan både droppläckage och brustna ledningar snabbt upptäckas och stoppas innan skador och kostnader blivit stora eller omfattande. Även dolda läckage, frysskador och mögelutveckling kommer att upptäckas av vattenfelsbrytaren. Vattensensorn är ett komplement till vattenfelsbrytaren och kommer åt lokala vattenläckage som sker sker vid diskbänkskåpet. Denna sensor mäter såväl temperatur som luftfuktighet och larmar direkt om den upptäcker avvikande värden eller om vatten droppar direkt på sensorn. 

Oavsett om vattensensorn eller vattenfelsbrytaren upptäcker ett läckage kommer vattenfelsbrytaren automatiskt att stänga av bostadens vattentillförsel.

Fler frågor och svar

Kostnader för tjänsten


Länsförsäkringar Stockholm