Hållbarhet & forskning

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet - en naturlig del av Länsförsäkringsgruppens verksamhet.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet

I Länsförsäkringar Stockholm handlar hållbarhet om att bedriva verksamheten på ett ansvarsfullt sätt där bolaget visar respekt för sina medmänniskor, för klimatet och miljön och för det samhälle bolaget verkar i. Att arbeta aktivt med hållbarhet är en självklarhet i Länsförsäkringar Stockholm – det är både bolagets ansvar och en nödvändighet för att säkerställa långsiktig konkurrenskraft. Vår vision om att bli Stockholmarnas mest omtyckta företag ställer höga krav på ett hållbart agerande.