Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Fryshuset arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till ökad trygghet på gator och torg.

Vi är övertygade om att Fryshusets sätt att jobba med ungdomsgrupper kan bredda vår förståelse för hur vi som försäkringsbolag kan arbeta med skadeförebyggande åtgärder, där målet är färre skador och lägre försäkringspremier för våra kunder. 

Med mer än 170 års erfarenhet av att arbeta med trygghet i form av försäkringar och banktjänster ser vi nu trygghet i ett vidare perspektiv, och inser att vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på flera sätt.

Vi är också övertygade om att det kommer att visa sig vara ekonomiskt riktigt. Varje krona investerad i Fryshusets verksamhet blir en krona investerad i vårt samhälle, och avkastningen kommer i form av lägre sociala och ekonomiska samhällskostnader. Genom att sponsra Fryshusets verksamhet satsar vi långsiktig och återinvesterar i Stockholm.

Våren 2019 startade vi ett nytt gemensamt initiativ där vi ger ungdomar möjligheten att i projektform förverkliga sina idéer för ett tryggare och bättre Stockholm. Tillsammans med Fryshuset stöttar vi ungdomar med handledning genom hela projektperioden. Med vår samlade kunskap vill vi bidra till att skapa förutsättningar för våra unga att påverka Stockholms framtida utveckling i positiv riktning.

Här kan du läsa mer om projektet

We_Change Sustainability Hackathon 2020
Under hösten 2020 deltar vi i we_change sustainability hackathon som är en lösningsinriktad innovationstävling där eleverna tävlar nationellt med sina idéer. Hackathonet är inspirerat av de innovationsprocesser som ofta används inom IT-sektorn och produktutveckling för att hitta lösningar på svåra problem. Under en halvdag arbetar eleverna i grupper tillsammans med flera ledande samhällsaktörer, för att ta fram lösningar på en riktig hållbarhetsutmaning kopplat till företagets verksamhet. Eleverna följer en processtyrd metod och under arbetets gång genererar de idéer som gruppen i slutet av dagen presenterar.

Vårt uppdrag
Under denna eftermiddag handleder Länsförsäkringar Stockholm elevklasser från tre olika gymnasieskolor i Stockholm. Genom vår medverkan vill vi fånga upp ungas idéer och förstå hur de tänker kring begreppet trygghet och jämlikhet så att vi kan bli bättre på att stötta förebyggande arbete i samhället och inte bara rycka in när olyckan redan hänt.

Tillsammans med ett initiativ som heter Powerhouse driver vi på Länsförsäkringar Stockholm också en hub för samhällsförändrande idéer där unga får handledning och finansiellt stöd för att driva förändring för ett mer tryggt och jämlikt Stockholm.

Genom hacket vill vi inspirera fler unga att genom Powerhouse driva idéer och engagera sig för ett tryggare Stockholm. Vårt uppdrag i årets hackathon går ut på att komma på innovativa idéer på kommunikationskampanjer, koncept eller projektidéer som konkret kan bidra till en ökad trygghet när vi rör oss som medmänniskor på kvällen.

Kort om We_Change
we_change är Sveriges största hållbarhetssatsning för unga. Syftet med verksamheten är att inspirera och inkludera unga i arbetet med hållbar utveckling, för det är hos dem som innovations- och förändringskraften finns. Med en övertygelse om att ett hållbart samhälle byggs genom gränsöverbryggande samarbeten arrangeras mötesplatser där unga tillsammans med aktörer från näringsliv, forskning, myndigheter och civilsamhället får tillfälle att mötas kring frågor som rör vår gemensamma framtid. På detta sätt bidrar we_change till att stärka ungas roll som partner i arbetet med att uppnå de Globala målen. Sedan starten 2011 har we_change engagerat fler än 70 000 unga. we_change är en del av stiftelsen Fryshuset.