Vi stödjer Fryshuset i deras arbete med ungdomar

Fryshuset arbetar med att göra det möjligt för unga att genom sina passioner förändra världen och det är väl dokumenterat att deras arbete leder till ökad trygghet på gator och torg.

Vi är övertygade om att Fryshusets sätt att jobba med ungdomsgrupper kan bredda vår förståelse för hur vi som försäkringsbolag kan arbeta med skadeförebyggande åtgärder, där målet är färre skador och lägre försäkringspremier för våra kunder. 

Med mer än 170 års erfarenhet av att arbeta med trygghet i form av försäkringar och banktjänster ser vi nu trygghet i ett vidare perspektiv, och inser att vi kan bidra till en positiv samhällsutveckling på flera sätt.

Vi är också övertygade om att det kommer att visa sig vara ekonomiskt riktigt. Varje krona investerad i Fryshusets verksamhet blir en krona investerad i vårt samhälle, och avkastningen kommer i form av lägre sociala och ekonomiska samhällskostnader. Genom att sponsra Fryshusets verksamhet satsar vi långsiktig och återinvesterar i Stockholm.

Våren 2019 startar vi ett nytt gemensamt initiativ där vi ger ungdomar möjligheten att i projektform förverkliga sina idéer för ett tryggare och bättre Stockholm. Tillsammans med Fryshuset kommer vi stötta ungdomar med handledning genom hela projektperioden. Med vår samlade kunskap vill vi bidra till att skapa förutsättningar för våra unga att påverka Stockholms framtida utveckling i positiv riktning.

Här kan du läsa mer om projektet