Nominering till fullmäktige

Här kan du som är kund och har en sakförsäkring hos Länsförsäkringar Stockholm skicka in en nominering till fullmäktige. Du kan nominera dig själv eller en annan person som även den måste vara kund hos Länsförsäkringar Stockholm och folkbokförd i Stockholm.

Nomineringen tas omhand av vår valberedning som återkopplar till dig efter att nomineringsperioden är slut.  

Nomineringarna ska vara oss tillhanda senast den 30 september.