Fondförvaltning för din pension

Du som har fondförvaltning för din tjänstepension kan själv välja hur du placerar dina pengar. Du kan också ta hjälp av en av våra rådgivare. Utgå ifrån hur aktiv du vill vara i ditt sparande när du väljer risknivå.

Så här jobbar vi med fonder

Hos oss hittar du bra alternativ för ditt fondsparande. Vi har mer än 150 fonder som är kvalitetsgranskade och som följs upp utifrån avkastning och ansvarsfulla investeringar. Vi tar bort alla fonder som inte motsvarar våra krav och förväntningar.

Vårt mål är att erbjuda dig som kund Sveriges bästa fondutbud med skickliga fondförvaltare.

Logga in på Mina sidor för att se hela ditt sparande och göra fondval.

Hela vårt fondutbud

Våra olika fondkategorier

 1. Bekväma fonder

  För dig som vill ha ett enkelt val erbjuder vi Länsförsäkringars Bekväma fonder med fem olika risknivåer. Bekväma fonder ingår i Länsförsäkringars egna fonder.

 2. Länsförsäkringars egna fonder

   Utgör ett kvalitetsgranskat och hållbart basutbud av fonder.

 3. Rekommenderade fonder

  Består av våra egna fonder och utvalda externa fonder som är kvalitetssäkrade och de vi särskilt rekommenderar. I fondlistan är de markerade med "tummen upp"

 4. Utökat fondutbud

  Finns för dig som önskar valfrihet det vill säga fler fonder och fondkategorier att välja på för ditt sparande.

 5. Övriga fonder direktsparande/ISK/IPS

  För direktsparande i fonder, Investeringssparkonto (ISK) och Individuellt pensionssparande (IPS) har du ytterligare fonder att välja mellan. Läs mer om Länsförsäkringar Banks fondutbud här.

Bekväma fonder

Fonderna är så kallade fondandelsfonder och det innebär att de placerar i andra fonder. Vilka fonder som ska ingå i de bekväma fonderna ses över halvårsvis, eller vid behov – exempelvis vid större marknadshändelser. Vi sköter med andra ord omfördelningar och byten åt dig inom fonderna.

Länsförsäkringars egna fonder

Länsförsäkringars egna fonder innehåller kvalitetssäkrade fonder som förvaltas enligt våra riktlinjer för hållbarhet. Det innebär bland annat att vi kontinuerligt kontrollerar om fonderna har investerat i bolag som bryter mot internationella konventioner.

Om det skulle visa sig att Länsförsäkringars fonder har investerat i ett bolag som bryter mot internationella konventioner inleder vi en dialog för att få till stånd en förändring av deras agerande. Om bolaget inte ändrar beteende kan bolaget komma att uteslutas.

Rekommenderade fonder och utökat fondutbud

Vårt utbud av rekommenderade fonder består av fonder från ledande fondförvaltare i Sverige och utomlands. I utbudet finns fonder med olika placeringsinriktningar och förvaltningsstilar. De rekommenderade fonderna granskas och utvärderas noggrant, allt för att upprätthålla ett fondutbud av bra kvalitet.

Utökat fondutbud

Det utökade fondutbudet kompletterar det rekommenderade utbudet. Även det utökade utbudet kvalitetsgranskas och följs upp löpande men enligt en förenklad process. Fonder kan ingå i det utökade utbudet eller det rekommenderade utbudet beroende på nivå på bland annat avkastning, hållbarhet och organisation.

Analys och granskning av det rekommenderade utbudet

Vår målsättning är att hitta skickliga förvaltare med en stabil investeringsfilosofi och process. Därför lägger vi stort fokus på kvalitativ analys. Genom den kvalitativa analysen försöker vi skaffa oss en tydlig bild av de personer och organisationer som förvaltar de olika fonderna. Vi undersöker faktorer som organisation, förvaltningsteam, investeringsprocess, riskhantering och hållbarhet.

I analysen använder vi också olika nyckeltal under flera olika tidsperioder för att analysera resultaten. Vår analys är långsiktig precis som våra kunders investeringar. Därför analyserar vi förvaltares långsiktiga resultat, i olika typer av marknader och över en konjunkturcykel. Vi föredrar förvaltare som uthålligt presterat bra resultat både jämfört med andra fonder med samma inriktning och jämfört med marknadsindex.

Hållbarhet är också en viktig del i analysen

Mer om hur vi arbetar med ansvarsfulla investeringar.

Sparande i fonder och aktier innebär alltid en risk

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder och aktier kan båda öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

Läs mer om riskerna

Frågor och svar om fondförvalting

 • För att få information om förändringar i fondutbudet kan du anmäla dig till vår nyhetsbrev Sparutsikter.

  Läs om förändringar i fondutbudet


  Hjälpte det här svaret dig? 12 av 19 har fått hjälp av svaret
 • Nej, vi tar ingen valutaväxlingsavgift vid fondbyten.


  Hjälpte det här svaret dig? 54 av 69 har fått hjälp av svaret