Ditt lokala länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar Uppsalas finansiella information

Årsredovisning 2019

På denna sida publicerar vi alla våra senaste årsredovisningar. Om du saknar någon är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig.

Läs årsredovisningen

Om Länsförsäkringar Uppsala

Vår styrka är att vi finns nära dig

Istället för att säga att vi är två saker – bank och försäkring – brukar vi säga att du kan göra fyra saker hos oss: Skydda, spara, låna och betala.

Med hjälp av våra försäkringar kan du skydda i stort sett allt som är viktigt och värdefullt för dig och din familj. Genom att pensionsspara hos oss kan du minska risken för att du ska behöva sänka din levnadsstandard när du går i pension. I vår bank kan du sköta din ekonomi som i vilken annan bank som helst, skillnaden är att du ofta kan göra det till lite bättre villkor och lite lägre avgifter. Ju fler områden du anlitar oss på, och ju mer du samlar hos oss, desto lägre premier och bättre villkor får du.

Läs mer om Länsförsäkringar Uppsala

Hållbarhet

Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi. 23 kundägda bolag som gemensamt äger Länsförsäkringar AB – hela verksamheten med enda syfte att skapa trygghet för kunder och ägare.

Läs mer om länsförsäkringsgruppens och ditt lokala länsförsäkringsbolags hållbarhetsarbete