Fullmäktige Uppsala län

 

 

Hur fungerar ett kundägt bolag?

Länsförsäkringar Uppsala är kundägt och det är genom fullmäktige som våra kunder har möjlighet att påverka bolagets framtid.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Uppsala och utses av och bland delägarna inom varje fullmäktigedistrikt. Varje kommun utgör ett distrikt, dock är Uppsala kommun indelat i två distrikt. Antal fullmäktigeledamöter ska bestå av lägst 35 och högst 45 st. För varje distrikt utses tre fullmäktige samt resterande utifrån andelen delägare i bolaget inom distriktet. Representanterna väljs för en period av tre år. Valen är rullande, alla valdistrikt har inte sina val samma år.

Fullmäktige sammanträder normalt två gånger per år utöver den ordinarie årsstämman.

Rösta på din kandidat till fullmäktige!

Just nu är det val till fullmäktige i Uppsala tätort, Enköping och Östhammar. Under perioden 1–30 november kan du rösta på den kandidat som du vill ska representera ditt distrikt i Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige.

Rösta här

KartaNYASTR.png

Länsförsäkringar Uppsala fullmäktigeledamöter

Du som delägare har möjlighet att påverka vilken kandidat som ska representera dig i din kommun och nedan presenteras sittande ledamöter i Länsförsäkringar Uppsalas fullmäktige.

Fullmäktige består av 35-45 delägare som representerar dig och övriga ägare. Ledamöterna i fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd.

 

Frågor och svar om fullmäktige

Vi på Länsförsäkringar Uppsala är ett företag som ägs av sina kunder. Det betyder att vi har ett fullmäktige högst upp i vår organisation. Där sitter kunder som är med och beslutar om företagets utveckling. Frågor och svar!

 

 

Valberedning

Varje distrikt nominerar en kandidat på fullmäktigevalet. Bolagsstämman väljer valberedningsledamöter. Se Länsförsäkringar Uppsalas valberedning här!

Uppsala tätort

CHRISTEEEEEEEL.jpg

Christel Benfalk

Chef samhällsavdelningen

cbenfalk@gmail.com

Fredrik Sjöberg

Folkbildningschef

E-post: fredrik.sjoberg@sv.se

Karin Graemer

Affärsrådgivare

E-post: karin@graemer.se

Kristina Höglund

Ekonomi- och fastighetschef

E-post: ekonomi@v-dala.se

Margareta Ericsson

Projektledare

E-post: margareta.ericsson@rebuskommunikation.se

Maria Freeney.jpg

Maria Freeney

Marknadsförare

E-post: maria.freeney@gmail.com

MariaMM.jpg

Maria Masoomi

Matentreprenör och debattör

E-post: maria@masoomi.se

Carolina Wallström, Uppsala landsbygd.jpg

Carolina Wallström Pan

Ekonom

E-post: carolina.wallstrom@gmail.com

Michael Prising

Vd

E-post: mickeprising@live.se

Rickard Weidstam

Copywriter

E-post: rickard.weidstam@gmail.com

Stewen Quigley

Vd

E-post: stewen@qimage.se

Angelique Prinz Blix - ordf. valberedning

Kommunikationschef,

E-post:  angelique.blix@gmail.com

 Ayyaa.jpg

Aya Ibrahim

Management konsult

E-post: aya.ibrahim55@gmail.com

carin-ablad-lundstrom-uppsala-tatortNY.jpg

Carin Åblad Lundström

Präst & teologie doktor

carin.ablad@gmail.com

 

Dianna Zeleskov

Student

E-post: diazel@hotmail.com

Håbo

Christer Staaf Håbo.jpg

Christer Staaf

Hästgårdsföretagare, vd

E-post: christer.staaf@telia.se

 

 

 

Inga Birath von Sydow Håbo.jpg

Inga Birath Von Zydow

Företagare

E-post: inga@hjalstavik.com

 

Kjell Munksten.jpg

Kjell Munksten

Verksamhets & Informationssäkerhetskonsult

E-post: kjell@munksten.se

Enköping

Emma.jpg

Emma Eriksson

Redovisningskonsult

E-post: emma.fr.en@gmail.com

 

Inger Erlewing Enköping.jpg

Inger Erlewing

Centrumsekreterare

E-post: ingererlewing@hotmail.com

Victor Wässman Enköping.jpg

Victor Wässman

Egen företagare

E-post: victorwassman@gmail.com

 

TorstenHemlin.jpg

Torsten Hemlin

Polis

E-post: torsten.hemlin@gmail.com

AndersJarl.jpg

Anders Jarl

Reklamman

E-post: mailto:anders@jarloco.se

Nina Wiberg Karlsson Enköping.jpg

Nina Wiberg Karlsson

Redovisningsekonom

E-post: nina.wibergkarlsson@4klovern.se

 

 

Kjell Klarbo, Enköping.jpg

Kjell Klarbo

Brandmästare/lantbrukare

E-post: kjell.klarbo@gmail.com

Inger Gauffin Carlsson Enköping.jpg

Inger Gauffin Carlsson

Lantbrukare

E-post: inger.g.carlsson@telia.com

 

Knivsta

Alf Ahlstedt Knivsta.jpg

Alf Ahlstedt

Utbildare

E-post: alf.ahlstedt@telia.com

Camilla Sandenskog Knivsta.jpg

Camilla Sandenskog

Rektor

E-post: camillasandenskog@hotmail.com

Ulf Gärdebo Knivsta.jpg

Ulf Gärdebo

Ingenjör

E-post: ulf@gardebo.se

Kristina Eklund Nielsen Knivsta.jpg

Kristina Eklund Nielsen

Chef strategisk kompetensutveckling

E-post: kristina.eklund.nielsen@gmail.com

Mats Nilsson Knivsta.jpg

Mats Nilsson

Maskiningenjör

E-post: matsnilsson642@gmail.com

Östhammar

Lennart Andersson, Östhammar.jpg

Lennart Andersson

Fastighetsansvarig

E-post: lennart-ulla@telia.com

Brita Evansson Östhammar.jpg

Brita Evansson

Personalspecialist

E-post: evansson.j@telia.com

Anna-Lena Holgersson Östhammar.jpg

Anna-Lena Holgersson

Agronom

E-post: annalenaholgersson@gmail.com

Joakim Jansson Östhammar.jpg

Joakim Jansson

Vd

E-post: jocke@skadeservice.se

Per Selander Östhammar.jpg

Per Selander

Grafisk formgivare

E-post: per@selander.eu

Madelene Sundén, Östhammar.jpg

Madelene Sundén

Barnskötare

E-post: 029541126@bahnof.se

Sebastian Tarnanen Östhammar.jpg

Sebastian Tarnanen

Arbetsledare

E-post: sebastian.tarnanen@hotmail.com

Tierp

Hans Eden, Tierp.jpg

Hans Edén

Controller

E-post: hans.c.eden@gmail.com

 

Åsa Geijstedt Tierp.jpg

Åsa Geijstedt

Idrottslärare

E-post: ageijstedt@telia.com

Erik Kihlen.jpg

Erik Kihlén

Civilingenjör, lantbrukare

E-post: erik.kihlen@gmail.com

Mats Birgersson.JPG

Mats Birgersson

Systemspecialist

E-post: mats.birgersson@uppsala.se

Peter Dons moller.JPG

Peter Dons-Möller

Sektionschef

E-post: donsmoller@yahoo.com

Älvkarleby

Christer Bärlund, Älvkarleby.jpg

Christer Bärlund

Egen företagare

E-post: cb9302@gmail.com

Magnus Grönberg Älvkarleby.jpg

Magnus Grönberg

E-post: monteverde100@hotmail.com

Alf Kjerrman Älvkarleby.jpg

Alf Kjerrman

Konsult

E-post: alf.kjerrman@telia.se

Kenneth Ljunggren, Älvkarleby.jpg

Kenneth Ljunggren

Egen företagare

E-post: ljunggren@alvkarleby.net

Uppsala landsbygd

Mats Lindgren Uppsala landsbygd.jpg

Mats Lindgren

Marknadschef

E-post: mats@madoli.se

Karl-Egon Ljusberg Uppsala landsbygd.jpg

Karl-Egon Ljusberg

Redovisningskonsult

E-post: 379028@telia.com

Henrik Skälstad Uppsala landsbygd.jpg

Henrik Skälstad

Lantmästare/lantbrukare

E-post: forkarbyholm@telia.com

Susanne Stenbacka Uppsala landsbygd.jpg

Susanne Stenbacka

Universitetslektor

E-post: susanne.stenbacka@kultgeog.uu.se

Annika Höglund Uppsala landsbygd.jpg

Annika Höglund

Egen företagare

E-post: annika@highgrove.se

Daniel Altersberg Uppsala landsbygd.jpg

Daniel Altersberg

Enhetschef

E-post: daniel_altersberg@hotmail.com

Patric Eriksson, Uppsla landsbygd.jpg

Twana Nadjem

Sjukpensionär

E-post: twanan@hotmail.com

Nils Myhr Uppsala landsbygd.jpg

Nils Myhr

E-post: nils.myhr@telia.com

Patric Eriksson, Uppsla landsbygd.jpg

Patric Eriksson

Bataljonstabsassistent

E-post: patric.brostugan@gmail.com

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.