Om vi inte är överens

Länsförsäkringar Uppsala ägs av kunderna och för oss är det extra viktigt att du upplever att vi tagit hand om ditt ärende på bästa sätt. Om något inte fungerat som det ska uppskattar vi om du hör av dig:

1. Hör av dig till din handläggare

Är du inte nöjd med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende, be din handläggare titta på det igen. Det mesta kan klaras upp om vi pratas vid. Vet du inte vem du ska vända dig till?  Hör av dig så hjälper vi dig tillrätta.

2. Omprövning
Upplever du att du inte får gehör för dina synpunkter eller inte är nöjd med beslutet kan du begära en ny prövning av skaderegleringsteamet tillsammans med handläggarens chef. Vänd dig till handläggaren för att få hjälp med detta.

3. Begär prövning i intern nämnd

• Är du fortfarande inte nöjd med det beslut du fått kan du få ditt ärende slutligt prövat i vår interna Överprövningsnämnd. Nämnden prövar det flesta ärenden med några undantag som till exempel medicinska bedömningar, rättsskyddsfrågor och värderingsfrågor. Se nedan för andra sätt att få dessa ärenden prövade.

Anmälan till nämnden gör du skriftligt och vi ser gärna att du också beskriver varför du tycker att beslutet ska ändras.

Välj hur du anmäler ett ärende till nämnden:

• Mejla namnd.uppsala@lansforsakringar.se ange Överprövningsnämnd i ämnesfältet

• Skriv brev till Länsförsäkringar Uppsala, Överprövningsnämnd, Box 2147, 750 02 Uppsala

• Bankärenden

Länsförsäkringar Bank har en centralt klagomålsansvarig som handlägger bankklagomål om du som kund inte är nöjd med vårt lokala slutliga beslut. Så här kontaktar du bankens klagomålsansvarig:

klagomalsansvarig.bank@lansforsakringar.se eller brev Länsförsäkringar Bank, klagomålsansvarig, 106 50 Stockholm.

Klagomålsansvarig Länsförsäkringar Uppsala

Du är också välkommen att höra av dig till vår Kundombudsman Susanne Fagerberg. Ring eller skicka e-post till kundsynpunkter.uppsala@lansforsakringar.se

Prövningen är kostnadsfri för dig.

Prövning utanför Länsförsäkringar

Trafikskadeärenden

Har du frågor som gäller trafikskadeersättning för personskador kan du få ärendet prövat i Trafikskadenämnden, www.trafikskadenamnden.se, 08-522 787 00. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Medicinska ärenden

Vid medicinska tvistefrågor kan du vända dig till Personförsäkringsnämnden. Mer information finns på www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Rättsskyddsärenden

Tvister som gäller rättsskydd kan i vissa fall prövas av Försäkringsförbundets nämnd för rättsskyddsfrågor,

www.forsakringsnamnder.se, 08-522 787 20. Prövningen är kostnadsfri för dig.

Övriga ärenden

Du som privatperson kan vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i bank- och försäkringsärenden om du anser att vårt beslut är felaktigt. Mer information finner du på www.arn.se.

Kontakta ARN: 08-508 860 00 eller Box 174, 101 23 Stockholm för att få din sak prövad. Besöksadress är Kungsholmstorg 5.

Länsförsäkringar Uppsala och Länsförsäkringar Bank åtar sig att medverka i tvistelösning i ovanstående nämnder.

Domstol

Du kan väcka talan mot din försäkringsgivare eller bank vid allmän domstol. Rättsskyddsförsäkring kan i vissa fall gälla vid tvisten.

Extern rådgivning

Konsumenternas Upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor lämnas av Konsumenternas bank- och finansbyrå och Konsumenternas försäkringsbyrå. Du når dem på 0200-22 58 00 eller box 24215, 104 51 Stockholm.

Läs mer på www.konsumenternas.se

 

Kommunens konsumentrådgivning Du kan också vända dig till konsumentvägledaren som flera kommuner erbjuder.

Ekonomisk värdering

Kommer vi inte överens om värdet på det som ska ersättas kan du begära ett utlåtande av en värderingsman som är förordnad av Svenska Handelskammaren. Värderingsmannen tillämpar villkorens värderingsregler.

Läs mer på www.besiktning.nu

Värderas egendomen till högre värde svarar Länsförsäkringar för värderingskostnaden. Vid samma eller lägre värde betalar du del av värderingskostnaden.

Fastighetsförmedling

Om du är missnöjd med mäklartjänsten ska du i första hand vända dig till din fastighetsmäklare eftersom mäklaruppdraget är ett uppdrag med ett personligt ansvar. Du kan även kontakta Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings oberoende kundombudsman hos Mäklarsamfundet, som hjälper dig med de frågor du har om mäklartjänsten och vad som ingår i mäklarens uppdrag. Läs mer på Fastighetsförmedlingens webbplats

Konsumenternas

Konsumenternas bank- & finansbyrå och försäkringsbyrå lämnar upplysningar och rådgivning i bank- och försäkringsfrågor.

Du når dem på 0200-225800.

Läs mer på: http://www.konsumenternas.se och i klagoguiden.