Gratis reflexvästar till alla förskolor i Värmland

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Värmland alla förskolor i Värmlands län att vid terminsstart (vår och höst) helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar till både barn och personal. 

Nästa gång det går att beställa reflexvästar är vid terminsstart hösten 2020.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här

Tänk på att...

  • Erbjudandet gäller förskolor och pedagogisk omsorg i Värmlands län.
  • Privatpersoner kan inte beställa reflexvästar kostnadsfritt.
  • Ni kan maximalt beställa lika många västar som ni har barn i er verksamhet just nu.
  • Koordinera er beställning på förskolan. Beställningen ska avse hela förskolan – inte separata avdelningar.
  • Om ni beställde förra året kan ni inte beställa till hela förskolan igen utan endast kompletteringsbeställa om ni exemplevis saknar i antal.
  • Beställning kan endast göras vid terminsstart (då kommer beställningsformuläret finnas tillgängligt).