Samhällsengagemang

Samhällsengagemang hos Länsförsäkringar Västerbotten

Hållbar sponsring

Att stötta barn- och ungdomsföreningar inom idrott, kultur och andra områden är en del av vårt hållbarhetsarbete och ett sätt att arbeta med vår vision "Tillsammans skapar vi en trygg framtid i Västerbotten”.

Ansök om sponsringsmedel här

Vilka föreningar och organisationer sponsrar vi?

Vi sponsrar i huvudsak barn- och ungdomsföreningar. Vi tycker att de bidrar till en trygg fritid för våra barn och unga. Därför ställer vi krav på de föreningar vi sponsrar - aktiva ledare och anställda i föreningen/organisationen ska kunna uppvisa utdrag ur belastningsregistret, och vi vill också att man arbetar med handlingsplaner för att motverka mobbning, kränkningar och sexuella övergrepp. 

 


Vi återinvesterar i Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten står för trygghet, närhet och engagemang i det lokala samhället. Vårt samhällsengagemang tar sin utgångspunkt i att vi som lokalt företag kan skapa värden för såväl samarbetspartners som för samhället i stort. Det ger oss möjlighet att bidra till ett tryggare Västerbotten, en bättre plats att leva, bo och arbeta på. För oss innebär samhällsengagemanget att vi återinvesterar i ett tryggare Västerbotten.

Vi återinvesterar i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. På så sätt är du som kund med och bidrar till att fler kommer till sin rätt. Vi vet att små saker kan göra stor skillnad. Ju fler som kommer till sin rätt, desto mer växer vi tillsammans. Och då blir hela samhället tryggare och vår del av landet ett ställe där människor känner sig hemma.

Tillsammans skapar vi en trygg framtid

Vi söker fler som delar vår vision om att skapa en trygg framtid i Västerbotten. Företag, organisationer, frivilliga. Stora aktörer och små, i stan och på landbygden – tillsammans kan vi hjälpas åt!

Vid sidan av den mer traditionella sponsringen arbetar vi tillsammans med föreningar och organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att skapa ett tryggare Västerbotten. Här nedan berättar vi om några av våra samarbeten.

Om du och din förening/organisation vill söka ekonomiskt bidrag för er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakta oss:

Marcus Sandström, chef vd-stab, 070-551 90 83 eller marcus.sandstrom@LFvasterbotten.se 

Lotta Gisselberg, kommunikatör, 070-553 91 49 eller lotta.gisselberg@LFvasterbotten.seVåra samarbeten

UngHästen – Västerbottensteatern

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande samhällsproblem. Varje dag tar fyra personer livet av sig i Sverige, och självmord är i dag den vanligaste dödsorsaken bland 15–24-åringar. UngHästen, som är en del av Västerbottensteatern, startade sin verksamhet för snart 20 år sedan. De arbetar med teater som pedagogiskt verktyg i känsliga, aktuella och svåra ämnen med barn och unga i Västerbotten som målgrupp.

Med stöd från oss kan UngHästen möta fler unga i Västerbotten, och tillsammans med elevhälsan arbeta förebyggande – att tidigt upptäcka de barn och ungdomar som behöver mer omfattande stöd. De kan skapa ett tryggt forum där eleverna kan samtala om viktiga, känsliga och aktuella ämnen med teater som pedagogiskt verktyg. Målet är att nå fler unga, minska stigmatiseringen, lyfta på skamlocket, skapa förtroende för vuxenvärldens möjlighet till hjälp och förändring, samt träna eleverna på att hantera svårigheter.


Civilförsvarsförbundet Västerbotten

Kunskap ger trygghet – därför samarbetar vi med Civilförsvarsförbundet Västerbotten, en frivillig försvarsorganisation och en civil del av den svenska krisberedskapen. Förbundet erbjuder kurser i hur man själv förebygger, förbereder och hanterar utsatta lägen och kriser. De arrangerar även kurser i första hjälpen, hjärt-lungräddning och krisstöd.

Med stöd från oss kan Civilförsvarsförbundet utbilda fler medborgare för en säkrare och tryggare vardag samt stärka lokalföreningarnas närvaro i inlandet. Vi bidrar dessutom till att fler hjärtstartare kan placeras i våra inlandskommuner genom Civilförsvarsförbundets försorg.


Locker Room Talk

Locker Room Talk är en ideell organisation som utbildar unga killar i omklädningsrum om jämställdhet och schyssta attityder. Sedan våren 2019 får organisationen ekonomisk stöttning av oss, inom ramen för våra trygghetsskapande åtgärder.

Samarbetet syftar till att skapa förutsättningar för arbete för en förändring inom idrotten i Västerbotten - att skapa en mer jämställd och trygg idrottsmiljö som inkluderar alla. Det är även ett steg i en process mot ett mer jämställt samhälle.
Läs mer här


Rädda Barnen

Rädda Barnen arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Inom projektet High Five arbetar de tillsammans med idrottsföreningar för att förhindra kränkningar och sexuella övergrepp inom idrotten.

I Västerbotten finns över 600 idrottsföreningar där mer än hälften av länets befolkning är medlemmar. Varje dag deltar drygt 4 500 barn och ungdomar i den verksamhet som arrangeras av idrottsföreningarna. Idrotten är framför allt en källa till glädje och gemenskap men det finns också baksidor.Läs mer här


Parasport Västerbotten

Vi vill ge alla förutsättningar till ett aktivt liv. Därför samarbetar vi med Parasport i Västerbotten. Parasport Västerbotten är en distriktsförening under Svenska Parasportförbundet, och har i sin tur åtta lokalföreningar runt om i Västerbotten. De organiserar idrott för personer med rörelsehinder, synskadade och utvecklingsstörda inom 15 olika idrotter. Vi har genom ett ekonomiskt bidrag sett till så utlåningen av fritidshjälpmedel kan fortsätta så fler får möjlighet att prova på parasport.


Grönt Kort – för en schysstare fotboll i Västerbotten

I samarbete med Västerbottens Fotbollförbund vill vi bidra till en schysstare stämning på länets fotbollsplaner, samt lyfta fram alla goda föredömen som finns inom fotbollen. Grönt Kort är matchens fair play-pris som delas ut av lagens ledare till spelare som utmärkt sig på ett schysst sätt. Kortet registreras också i Västerbottens Fotbollförbunds officiella app Sportswik.

Grönt Kort – för fair play är ett engagemang som ligger helt i linje med våra värderingar.

Läs mer om Grönt Kort


Hjältarnas Hus

Vi vill ge trygghet åt familjer i Västerbotten som har barn med långvarig sjukdom. Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn från hela norra sjukvårdsregionen, barn som ibland bor långt ifrån Umeå. Det innebär att familjer måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk. I Hjältarnas Hus kan barnen bo tillsammans med sina nära under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader. 

Läs mer om Hjältarnas Hus


Reflexvästar till förskolebarn

Vi vill att alla barn ska vara trygga i trafiken. Ett sätt att minska riskerna är att barnen använder reflexväst. Därför erbjuder vi på Länsförsäkringar Västerbotten alla förskolor och dagbarnvårdare i länet att helt kostnadsfritt beställa våra reflexvästar. På västarna trycks förskolans namn samt telefonnummer.

Erbjudandet gäller förskolebarn i åldern 1-5 år i Västerbottens län.