Försäkring för entreprenad- och serviceföretag

För små och stora företag som behöver ett grundläggande skydd.

Ansvarsförsäkring ingår
Anpassad efter de krav som finns i entreprenadbranschen
Snabb kontakt och lokal kännedom

Nöjdaste företagskunderna 2021

Nöjdaste företagskunderna 2021

Vi har Sveriges mest nöjda företagskunder enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Läs mer

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad ingår i försäkringen?

Innehåll Innehåll

Om du blir krävd på skadestånd utreder vi om det finns skäl för skadeståndskraven. Vi förhandlar med den som kräver skadeståndet och representerar dig vid en rättegång. Du har också möjlighet till ersättning för eventuella rättegångskostnader och för skadestånd.

Läs mer om ansvarsförsäkring

Om ditt företag drabbas av ett avbrott i verksamheten, till exempel vid brand, kan du få ersättning för den ekonomiska förlust företaget gör. Försäkringen ersätter dels extrakostnader för att hålla verksamheten igång och dels den ekonomiska förlust som drabbar ditt företag.

Läs mer om avbrottsförsäkring

Genom egendomsförsäkringen får du ersättning för saker som tillhör företaget, exempelvis datorer, varor, maskiner och ritningar. Du får också ersättning om du blir av med pengar, vid exempelvis ett rån eller överfall och vid skada på en hyrd lokal.

Läs mer om egendomsförsäkring

Rättsskyddsförsäkringen ersätter ombudskostnader om ditt företag hamnar i en rättslig tvist i skatte- och civilmål som handlar om din verksamhet.

Läs mer om rättsskyddsförsäkring

Anpassat skydd för din bransch

Med en företagsförsäkring har du rätt till ersättning om dina verktyg och andra saker som tillhör företaget går sönder eller om du drabbas av ett avbrott i verksamheten. Du får också hjälp om du blir skadeståndsskyldig.

Du får en försäkring som är anpassad för dig som driver företag inom bygg, installation och service med arbetsplats i Norden. Försäkringen är framtagen utifrån de krav som ställs i AB04 och andra regelverk inom entreprenadbranschen.

Kontakta oss om du vill köpa försäkringen

Tilläggsförsäkringar

Försäkringen för entreprenad och service innehåller ett bra skydd men utifrån ditt företags specifika behov har du möjliget att anpassa och förbättra skyddet ytterligare. Här hittar du våra tilläggsförsäkringar.

Avbrottsförsäkringen ersätter företagets fasta kostnader om en nyckelperson i företaget skulle bli långvarigt sjuk eller dö.

Om någon på ditt företag fungerar som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen kan du utöka ansvarsförsäkringen att även omfatta skadeståndsskyldighet för ren förmögenhetsskada.

Försäkringen gäller för merkostnader för övertidsarbete, inköp till överpris för snabbare leverans och transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.

Försäkringen gäller vid ersättningsbara skador på arbeten under entreprenad- eller garantitid och ersätter kostnad för lokalisering och friläggning av felet om detta behövs för att åtgärda skadan. Du får även ersättning utbetalad för återställande.