Bra idéer håller länge

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Tillsammans skapar vi värde för Västernorrland

Vi är lokala och vi ägs av dig som kund. Därför vill vi ta del av dina bästa idéer för att förbättra vårt hållbarhetsarbete. Hur tycker du att vi ska skapa värde för alla som bor i vårt län nu och i framtiden?

Vi tar med alla inkomna idéer och diskuterar dem på våra möten i vårt Hålllbarhetsråd som hålls fyra gånger per år.

Bidra med dina bästa idéer här

Bra idéer håller länge

Ända sedan starten 1844 har frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet varit en naturlig del av vår verksamhet och har löpt som en röd tråd genom vår historia. Se filmen om vår 175 år långa historia här i Västernorrland!