Våra elitlag

Vi är stolta och glada över att vi har så många idrottsslag på elitnivå i Västernorrland och tycker det är viktigt för att behålla attraktionskraften för vårt län. 

Länets elitidrottare är fina förebilder för barn och ungdomar.

Vi vill bidra till att vi som bor i Västernorrland ska få njuta av idrott på elitnivå på våra idrottsarenor, men också bidra till att öka attraktionskraften för människor att flytta hit. 

Våra elitidrottare är också fina förebilder för länets barn och ungdomar.

Vi sponsrar: