Fullmäktigeval

Vi är ett lokalt kundägt bolag. Våra kunder är våra enda ägare och du är en av dem. Det innebär att du har möjlighet att delta vid val av ägarrepresentanter från din kommun till fullmäktige, som är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Älvsborg. 2020 hölls valet till fullmäktige i regionerna Älvdalen och Östra.

Region Älvdalen

Valet till fullmäktige för region Älvdalen (kommunerna Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg) hölls den 30 januari. 

Protokoll region Älvdalen

Region Östra

Valet till fullmäktige för region Östra (kommunerna Herrljunga och Ulricehamn) hölls den 4 februari. 

Protokoll region Östra

Har du frågor?

Kontakta Kerstin Sandin på 0521-27 31 10 eller kerstin.sandin@lansforsakringar.se.