Nominera till fullmäktige i regionerna Borås och Mittenälvsborg!

Länsförsäkringar Älvsborg är ett kundägt bolag. Det betyder att du som kund är en av våra ägare och har möjlighet att påverka bolagets utveckling. Att delta vid val till fullmäktige är ett exempel och du kan även nominera kandidater till valen.

Nu är det dags för nominering till fullmäktige i regionerna Borås (med kommunerna Borås och Bollebygd) och Mittenälvsborg (med kommunerna Ale, Lerum, Alingsås och Vårgårda). Valet till fullmäktige sker i januari nästa år och mandatperioden omfattar tre år. Det betyder att respektive region har val vart tredje år.

Enda kravet för nomineringen är att kandidaten ska bo i regionen och ha en gällande sakförsäkring hos oss – till exempel en försäkring för boende, lantbruk eller företag. Som delägare företräds dina intressen av de ledamöter som varje mandatperiod väljs in till fullmäktige i din kommun och de är länken mellan dig och bolagets ledning.

Om fullmäktige

Fullmäktige består idag av 40 ordinarie ledamöter och cirka 20 suppleanter som representerar våra cirka 170 000 sakförsäkringskunder. Fullmäktige är Länsförsäkringar Älvsborgs högsta beslutande organ som på bolagsstämman bland annat utser bolagets styrelse. Utöver stämman träffas fullmäktige, styrelse och företagsledning ett par gånger varje år för att diskutera angelägna frågor. Dina intressen företräds av de ledamöter som varje år väljs till fullmäktige där alla våra 19 kommuner i länet är representerade.

Hur nominerar jag?

Du nominerar din själv eller någon annan mellan 15–30 september. Klicka på knappen här nedanför så kommer du direkt till det formulär du ska använda. Vill du hellre lämna din nominering i pappersform på något av våra kontor går det också bra.

När vi har fått din nominering kommer den att överlämnas till nomineringskommittén som har till uppgift att förbereda och lägga fram förslag på ledamöter till fullmäktigeval.

Är det något du undrar över är du varmt välkommen att ta kontakt med din regions ledamot i nomineringskommittén.

Region Borås

Bengt Classon
073-916 35 64
bengtclasson@hotmail.com

Region Mittenälvsborg

P-G Bernhult
073-520 79 18
pg.bernhult@gmail.com