Kundinflytande

Länsförsäkringar Bergslagen är inte bara ett lokalt bolag utan vi är också ett kundägt bolag. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår – och din – framtid.

Som kund är du delägare och kan påverka

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar som vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till kunderna i form av återbäring eller rabatter på försäkringarna.

Som kund och delägare påverkar du genom att delta på våra valmöten där representanterna till vårt fullmäktige väljs. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Bergslagen. Fullmäktige väljer i sin tur styrelsen. Svårare än så är det inte att vara ett lokalt bolag som bryr sig om sina kunders pengar och trygghet.