Organisation och ledning

Fullmäktige 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Bergslagen och består av 60 ledamöter.

Fullmäktiges och valberedningens ledamöter

Intervju med fullmäktigeledamot Mårten Bladh

Vanliga frågor och svar om fullmäktige

Instruktion för valberedningen.pdf

Fullmäktigeval

Styrelsen

Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter

Företagsledningen

Företagsledningen är tillsatt av vd och driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifter

Bolagsstyrning

2019 är det i särklass, lönsamhetsmässigt, bästa i bolagets historia. Vi har för tredje året i rad överskott i alla affärsgrenar och bolaget gör en vinst på 1,2 miljarder kronor. Antalet skador har minskat och bolaget har en total skadekostnad på drygt 900 Mkr, vilket ger ett överskott i sakförsäkringsrörelsen med knappt 170 Mkr.

Styrdokument och Årsredovisning

Så här styrs vi