Olycksfalls­försäkring 60 plus

När vardagen förändras på grund av att du råkar ut för en skada är det viktigt med ekonomisk trygghet.

Försäkringarna gäller utan självrisk
Anpassad försäkring utifrån ålder
Var skyddad dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad täcker försäkringen?

Innehåll Innehåll
Olycksfall 60 Plus Olycksfall 60 Plus

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få ersättning för vård och behandling som ordinerats av landstingets läkare.

Du kan få ersättning för kostnader för resor till och från behandling av olycksfallsskadan.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett fast belopp till dödsboet.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Trygghet om du drabbas av olycksfall

Är du snart pensionär? Tänk på att ditt försäkringsskydd via arbetet eller facket kan upphöra. Då behöver du trygghet när du får mer tid för dina intressen och äventyr. Det är viktigt med ekonomisk hjälp om din vardag förändras på grund av att du råkar ut för en skada. Det kan vår försäkring hjälpa dig med.

Se pris och köp försäkring

Hur kan försäkringen hjälpa mig? Vi illustrerar med ett räkneexempel

Ingrid 70 år har fått bestående besvär med sin höft efter att har ramlat ur sängen och brutit lårbenshalsen

Ingrid åkte in akut till sjukhuset och blev kvar på sjukhuset i 30 dagar. Den medicinska invaliditeten bedöms till totalt 25 procent. Ingrid har en 60Plus försäkring hos Länsförsäkringar med ett försäkringsbelopp på 20 prisbasbelopp och får följandeersättning från försäkringen:

 • Läkarvård och resor - 3 000 kronor
 • Skadade glasögon - 2 000 kr
 • Akutvårdsersättning - 500 kronor
 • Sjukhusvistelse - 3 000 kronor
 • Medicinsk invaliditet - 238 000 kronor, 25 procent av 20 prisbasbelopp.

Totalt 246 500 kronor.

Beloppen är beräknade på prisbasbeloppet 2021 som är 47 600 kronor.

Tänk på att

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.

Villkor för Olycksfallsförsäkring 60 plus

Ladda gärna ner och läs igenom villkoren innan du tecknar försäkringen.

Frågor om Olycksfallsförsäkring 60 plus

 •  Riskerna för olycksfall minskar inte med åren framförallt inte om du lever ett aktivt liv. När du slutar att arbeta upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare. Om du skadar dig allvarligt kan du till exempel få ett engångsbelopp om du får en bestående funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet) och ersättning per dag vid sjukhusvistelse från din 60Plus försäkring.


  Hjälpte det här svaret dig? 142 av 173 har fått hjälp av svaret
 • Den här försäkringen täcker inte privata vårdkostnader. För att få ersättning för privat vård behöver du ha en sjukvårdsförsäkring.


  Hjälpte det här svaret dig? 110 av 125 har fått hjälp av svaret