Någon som bryr sig. Någon som du.

Det är du och alla andra kunder som äger Länsförsäkringar Gävleborg. Därför är det självklart och viktigt att ni också är med och påverkar. Medlemmarna i fullmäktige, dina representanter, är viktiga pusselbitar och är med och styr den långsiktliga utvecklingen för vårt bolag och deltar i vissa övergripande beslut.

Vårt fullmäktige

Toppen av bolagets formella organisation består av fullmäktige. Med en enklare förklaring är det drygt 40 kunder som representerar alla våra ägare. Gemensamt för dessa kunder är att de bryr sig om hur vi tar hand om vårt gemensamma bolag, hur kunderna får ut det bästa av oss och de bryr sig om vår framtid i länet. Att representera ägarna (genom fullmäktige) innebär att vara en ambassadör för vårt bolag och vårt lokala samhällsengagemang.

Fullmäktiges uppdrag

Vi ser det så här – i ett kundägt bolag är alla vinnare

De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare. De stannar i bolaget för att erbjuda prisvärda produkter och utveckla nya tjänster, samtidigt som vi återinvesterar i länet för att bidra till ett tryggt och attraktivt Gävleborg - framför allt för våra barn och unga.

I dag, i morgon och för all tid.

Dina representanter

Är du nyfiken på vem som representerar dig i din hemkommun? Här ser du årets fullmäktige.

Dina representanter

Fullmäktigeval varje år

Varje år är det val för en tredjedel av platserna i fullmäktige.  Mandatperioden för en ledamot är tre år. Valperioden startar med nominering i september och avslutas med röstning i november, och allt sker digitalt.  

Läs mer om Fullmäktigevalet

Har du funderingar?


Länsförsäkringar Gävleborg