Hållbarhetspriset!

För bilverkstäder med hållbarhetsinriktat arbetssätt.

Vi är övertygade om att det är tillsammans vi gör störst skillnad när man vill skapa ett tryggt och hållbart samhälle. Men vi är också övertygade om att var och en behöver inspiration och uppmuntran för att vilja bli ännu bättre.

Varför ett Hållbarhetspris?

Man skulle kunna tro att vår verksamhet, som bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling, bara handlar om pengar. Så är det inte. Det viktigaste för oss är att tillsammans med de människor och företag som lever och verkar i vårt län bygga ett samhälle som inte bara är tryggt idag, utan även i framtiden. Det är en affärsidé som startade för snart 170 år sedan och ett synsätt som gäller än idag. Därför jobbar vi mycket med skadeförebyggande insatser och skadereglering med så liten miljöpåverkan som möjligt – därför finns Länsförsäkringar Gävleborgs Hållbarhetspris.

Uppmuntra ett hållbart arbetssätt

Genom vårt Hållbarhetspris vill vi uppmuntra och stötta fler företag som gör bra saker för vårt samhälle - som har ett tydligt hållbarhetstänk i sin verksamhet och som tar hänsyn till sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Hållbarhetspriset är ett pris där bilverkstäder verksamma inom Gävleborgs län får chansen att vinna. Kanske blir det just ditt företag. Vi hoppas att vårt initiativ inspirerar fler verkstäder att jobba än mer målmedvetet för ett tryggt Gävleborg i en hållbar framtid.

Icons/70px/Quotation-mark-70
För oss är ett hållbart samhälle inte bara något vi pratar om, det är en förutsättning för allt vi gör!

Vad får vinnaren?

Vinnaren av priset kommer att få utse en förening eller organisation de tycker jobbar för ett bättre Gävleborg och dela ut en check på 25 000 kronor från oss. På det sättet tror vi att än fler uppmuntras och inspireras - att goda insatser sprids som ringar på vattnet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!


Länsförsäkringar Gävleborg