Organisation och ledning

Här kan du se vilka som ingår i vår styrelse och företagsledning.

Styrelse

Vår styrelse väljs fram genom ett förslag från valberedningen.

Hans Ljungkvist - ordförande

Styrelseuppdrag - bland annat ordförande i Profura AB och AB Tornstaden

Gunilla Rittgård - vice ordförande 

Egen företagare, Rittgårds Industri AB

Ulf Ek - ledamot

Senior Advisor i Wallenstam AB (publ)

Per Hendar - ledamot

Advokat, Advokat Per Hendar AB

Märta Jansdotter Aguirre - ledamot

Vd Gröna gårdar AB

Henrik Stenström - ledamot

Delägare i Empir AB, styrelseuppdrag

Andreas Svenungsson - ledamot

Vice president group strategy, Volvo Group  

Ingalill Östman - ledamot

Informationsdirektör Castellum

Ricard Robbstål

Vd

Fredrik Haglund

Personalrepresentant, säljare företagsförsäkring 

Christine Book

Personalrepresentant, specialist privatförsäkring  

Företagsledning

Företagsledningen är tillsatt för att styra Länsförsäkringar Göteborg och bohuslän till att bli så bra som möjligt - för din skull.

Ricard Robbstål

Vd

Annika Lundberg

Affärsområdeschef bank och liv

Helena Johnsson

Affärsområdeschef försäljning sakförsäkring och marknad/varumärke

Björn Schedwin

Affärsområdeschef sakförsäkring och skador

Karolin Lindeman

HR-chef 

Lotta Holm

Chef Affärsstöd, ekonomichef

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän, ömsesidigt
organisationsnummer 558500-8039
404 84 Göteborg
info@gbg.lansforsakringar.se