Fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. Som delägare har du möjlighet att ta plats i bolagets högsta beslutande organ – fullmäktige. Fullmäktige väljer vilka personer som ska sitta i styrelsen. Styrelsen utser i sin tur vd som leder arbetet inom verksamheten.  Med andra ord kan vi säga att du är med och påverkar bolagets inriktning.

Ett kundägt bolag – du kan göra skillnad!

Länsförsäkringar skiljer sig från de flesta försäkringsbolag och banker genom att vi är kundägda. Vi startades för drygt 175 år sedan av invånare i vårt område som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett ömsesidigt bolag.

Att vara en del av fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag. Du är med och styr bolagets långsiktiga utveckling och deltar bland annat i beslut om hur vi hanterar eventuella överskott. Som representant i fullmäktige är du alltid en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många nya kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och utbildning, men i grunden är arbetet ideellt. Det förutsätter med andra ord att du verkligen gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Så fungerar fullmäktige

Fullmäktigevalet 2020

Nominerings- och valprocessen för fullmäktige 2020 ser ut som följer:

 • Nomineringsprocessen öppnar 15 september och pågår till 30 september
 • Mellan september - december kontaktar valberedningen de kandidater som är nominerade för att därefter göra ett urval som går vidare till fullmäktigevalet.
 • Mellan 1 - 15 december sker omröstningen i fullmätkigevalet. Röstningen sker digitalt.
 • I januari 2021 presenteras resultat med tillhörande fullmäktigeledamöter.

Till nomineringen för fullmäktigevalet

Valberedningen

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Här hittar du information om valberedningen

Fullmätkigeledamöter

Nedan listas nuvarande fullmäktigeledamöter utifrån respektive valdiskrikt.

I valdistriktet ingår kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla. 

Mandatperiod 2018-2020

 • Peter Heie – företagare
 • Magnus Gregart - företagare
 • Thore Gunnarsson – lantbrukare
 • Lena Lilja – fastighetsförvaltning, styrelseuppdrag Lilja & Co AB
 • Carin Ramneskär – affärsutvecklare, finansieringsrådgivare

 Mandatperiod 2019-2021

 • Maria Andersson - legitimerad sjukgymnast
 • Elisabeth Olsson - redovisningskonsult
 • Marcus Hofvander - fastighetsförvaltare

 Mandatperiod 2020-2022

 • Ylva Dahl – vd och chefsrekryterare mejl
 • Tomas Olsson – byggnadssnickare
 • Benny Karlsson – företagare, styrelseuppdrag mejl
 • Ida Aronsson Hammar – Kanslichef Tanums kommun mejl
 • Ove Lislerud – före detta vd
 • Viveca Kittredge – lärare och skolkurator
 • Astrid Songedal - lärare

Mandatperiod 2018-2020

 • Helén Eriksson-Elf - före detta stadsdirektör
 • Susanna Lövung Sjöberg - digital manager
 • Josefin Locking – personalvetare 
 • Navid Hamidi – arbetsledare 
 • Jan Johansson – operatör
 • Birgitta Gunér – företagare, ridhuschef
 • Anders Sundin – teknisk direktör
 • Mayur Patel – butikschef
 • Marianne Lilja Wittbom – managementkonsult
 • Lars Johanson – ekonomichef
 • Ola Ekman – företagare, vd First To Know

Mandatperiod 2019-2021

 • Leila Alves Bonnier - arkitekt
 • Lill Andreasson - företagare/konsult
 • Birgitta Granquist - konsult
 • Fredrik Högberg - hållbarhetssamordnare
 • Anna-Lena Johansson - verksamhetsstrateg
 • Peter Krantz - personalföreträdare
 • Ingrid Larsson - socionom
 • Kenneth Lexell - planeringsledare
 • Jan Lindblom - affärsutvecklare
 • Karl Malmström vd, entreprenör
 • Samir Mujanovic - högstadielärare
 • Houda Zoubi - företagare

Mandatperiod 2020-2022

 • Vania Khairallah – civilingenjör inom transport och mobilitet
 • Sara Wallin – vd ALMI Företagspartner Väst mejl
 • Maria Arnesson – fastighetsförvaltare
 • Malin Lundgren – vd mejl
 • Lars Berg – före detta kriminalpolischef mejl
 • Toomas Tartu – företagare mejl
 • Shahab Lazar – lokalstrateg mejl
 • Malin Lilton – företagare
 • Lars Swahn - journalist mejl

I kranskommuner ingår Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

Mandatperiod 2018-2020

 • Ingrid Fredriksson – chefredaktör
 • Margareta Alexandersson - f d förvaltningschef 
 • Niclas Tonsjö - ekonomichef 
 • Niclas Yngvesson – kock, krögare
 • Henrik Rogenfelt – revisor
 • Thomas Alm – utvecklingschef

Mandatperiod 2019-2021

 • Monica Crusner - advokat
 • Elisabeth Lindén - kvalitets- och miljöchef
 • Kasper Jönsson - senior financial accountant

Mandatperiod 2020-2022

 • Jonas Ward – samhällsbyggnadschef
 • Thomas Cederqvist – före detta kriminalkommissarie
 • Pontus Ottosson – Head of Investments
 • Gunilla Bökmark – Director of International Relations mejl