Fullmäktige

Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att varje försäkringstagare är delägare i bolaget. Som delägare har du möjlighet att ta plats i bolagets högsta beslutande organ – fullmäktige.

Ett kundägt bolag – du kan göra skillnad

Länsförsäkringar skiljer sig från de flesta försäkringsbolag och banker genom att vara kundägda. Vi startades för drygt 175 år sedan av invånare i vårt område som gick samman för att skapa ekonomisk trygghet för människor och verksamheter i regionen. Det är fortfarande vårt övergripande mål och därför är vi ett ömsesidigt bolag.

Att vara en del av fullmäktige är ett viktigt förtroendeuppdrag. Du är med och styr bolagets långsiktiga utveckling och deltar bland annat i beslut om hur vi hanterar eventuella överskott. Som representant i fullmäktige är du en viktig ambassadör för Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

En plats i fullmäktige är utvecklande och berikande. Du deltar i utbildningstillfällen och får många nya kontakter. Du får ersättning när du deltar vid bolagsstämma och utbildning, men i grunden är arbetet ideellt. Det förutsätter med andra ord att du gillar och tror på idén om ett bolag utan andra vinstintressen än de som gynnar kunderna.

Så fungerar fullmäktige

Fullmäktigevalet 2021

Viktiga datum vid årets fullmäktigeval.

 • Den 15 september öppnar nomineringen till fullmäktige och pågår till och med 30 september
 • Från slutet av september till november kontaktas nominerade kandidater
 • Val till fullmäktige inleds den 1 december och pågår till och med 15 december
 • I januari presenteras valresultatet

Till fullmäktigevalet

Valberedningen

Valberedningens uppgift framgår av en särskild instruktion som fastställs av bolagsstämman. Mandattiden för ledamöterna i valberedningen är tre år, ordförande ett år.

Här hittar du information om valberedningen

Fullmäktigekandidater

Nedan listas nuvarande fullmäktigekandidater utifrån respektive valdistrikt.

I valdistriktet ingår kommunerna Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn och Uddevalla.

 Mandatperiod 2019-2021

 • Maria Andersson - legitimerad sjukgymnast
 • Elisabeth Olsson - redovisningskonsult
 • Marcus Hofvander - fastighetsförvaltare

 Mandatperiod 2020-2022

 • Ylva Dahl – vd och chefsrekryterare mejl
 • Tomas Olsson – byggnadssnickare
 • Benny Karlsson – företagare, styrelseuppdrag mejl
 • Ida Aronsson Hammar – Kanslichef Tanums kommun mejl
 • Ove Lislerud – före detta vd
 • Viveca Kittredge – lärare och skolkurator
 • Astrid Songedal - lärare

Mandatperiod 2021-2023

 • Thore Gunnarsson - Lantbrukare
 • Peter Heie - Företagare
 • Lena Lilja - Vd
 • Marianne Siverhav - Lantbrukare
 • Eva-Lott Swahnberg - Pensionerad Ekonom

Mandatperiod 2019-2021

 • Leila Alves Bonnier - arkitekt
 • Lill Andreasson - företagare/konsult
 • Birgitta Granquist - konsult
 • Fredrik Högberg - hållbarhetssamordnare
 • Anna-Lena Johansson - verksamhetsstrateg
 • Carlos Rebelo Da Silva - personalföreträdare
 • Ingrid Larsson - socionom
 • Kenneth Lexell - planeringsledare
 • Jan Lindblom - affärsutvecklare
 • Karl Malmström vd, entreprenör
 • Samir Mujanovic - högstadielärare
 • Houda Zoubi - företagare

Mandatperiod 2020-2022

 • Vania Khairallah – civilingenjör inom transport och mobilitet
 • Sara Wallin – vd mejl
 • Maria Arnesson – fastighetsförvaltare
 • Malin Lundgren – vd mejl
 • Lars Berg – före detta kriminalpolischef mejl
 • Toomas Tartu – företagare mejl
 • Shahab Lazar – lokalstrateg mejl
 • Malin Lilton – företagare
 • Lars Swahn - journalist mejl

Mandatperiod 2021-2023

 • Fredrik Berg - Ombudsman
 • Ola Ekman - Tillväxtmanager
 • Helén Eriksson Elf - Pensionerad Stadsdirektör
 • Lars Johanson - Ekonomichef
 • Josefin Locking - Personalvetare
 • Susanna Lövung Sjöberg - E-handelsansvarig
 • Mayur Patel - Försäljningschef
 • Claes Roxbergh - Pensionerad Fysiker
 • Yvonne Rundkvist - Civilekonom
 • Marcus Sorling - Kontorschef
 • Marie Tjäder - Marknadschef

I kranskommuner ingår Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö.

Mandatperiod 2019-2021

 • Monica Crusner - advokat
 • Elisabeth Lindén - kvalitets- och miljöchef
 • Kasper Jönsson - senior financial accountant

Mandatperiod 2020-2022

 • Jonas Ward – samhällsbyggnadschef
 • Thomas Cederqvist – före detta kriminalkommissarie
 • Pontus Ottosson – Head of Investments
 • Gunilla Bökmark – Director of International Relations mejl

Mandatperiod 2021-2023

 • Jeanette de Oliveira - Rektor och egenföretagare
 • Peter Gelin - Vd
 • Ewa Lavett - Biolog
 • Louise Mattus Streiby - Stadsjurist
 • Per Skoglund - Egenföretagare
 • Robert Strandberg - Platschef och arbetsledare