Så bidrar vi till en hållbar värld

Som bank, försäkringsbolag och fastighetsförmedling kan vi göra stor skillnad i skapandet av en hållbar värld. För din vardag imorgon, i övermorgon och om 50 år. För dina barns, barnbarns och barnbarnsbarns trygghet och möjligheter. För att vi vill finnas där för dig, för länet - för all tid. 

180 år av omtanke

Ända sedan vi bildades 1840 har hållbarhet varit vår affärsidé. Genom att ta gemensamt ansvar, bry oss om varandra, dela på risker och jobba skadeförebyggande har vi i snart två hundra år sett till att verka för våra kunders och vårt läns bästa. Det är därför din långsiktiga trygghet alltid
är viktigare än nästa kvartalsrapport. Det är därför vi ägs av dig och andra länsbor och inte några diffusa, avlägsna aktieägare. Det är därför vi ser till att dina pengar inte investeras i sånt som förstör vår miljö, vårt klimat eller gör livet sämre för medmänniskor på andra platser eller i kommande generationer. 

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete


Så gör vi skillnad i minst hundra år till

Nära och lokalt

 • Vi gynnar i första hand lokala aktörer för att bidra till näringslivet och undvika onödiga transporter.   

Långsiktig trygghet

 • Genom en rad initiativ, som utedling av reflexvästar till alla förskolor i Kalmar län, Mobilfri skola och Schysst idrott arbetar vi aktivt för att öka tryggheten i vårt län.

Cirkulär skadereglering

 • För att minska våra koldioxidutsläpp och användande av jordens resurser arbetar vi så långt det är möjligt med att laga och återvinna det som är skadat med hjälp av lokala firmor.

Skadeförebyggande arbete

 • Att hjälpa våra kunder att undvika skador är en del av vår kärnverksamhet, och en grundläggande hållbarhetsaktivitet. Det håller nere skadekostnaden för våra ägare och gör gott för miljön. Till exempel så innebär en villabrand i genomsnitt ett koldioxidutsläpp på 25 ton. Vilket motsvarar 12 500 mil med en bensindriven bil.

Investeringar som håller i längden

 • Vi ser till att dina och bolagets pengar växer långsiktigt. Och vi gör det genom att välja bort investeringar i fossila bränslen, vapen, spelbolag eller tobak.

Trygghet och mening för unga

 • Vi jobbar tillsammans med föreningslivet över hela länet, för att skapa en meningsfull fritid för våra unga. När vi sponsrar lokala idrottslag, föreningar och organisationer så ställer vi motkrav på att de ska arbeta hållbart, till exempel genom att främja jämställdhet och motverka diskriminering och utanförskap.

Mångfald och jämställdhet 

 • Alla som är i kontakt med oss såsom medarbetare, arbetssökande, kunder, leverantörer, behandlas med respekt och värdighet.

Inspiration och kunskap

 • Genom initiativ som Framåtblick Kalmar län och vårt
  stipendium Hållbar inspiratör ger vi andra inspiration och kunskap för att
  bidra till ett långsiktigt hållbart Kalmar län

Forskning

 • Genom Länsförsäkringars forskningsfond stöttar vi forskning inom viktiga
  hållbarhetsområden som klimatanpassning, trafiksäkerhet, tryggt boende
  och morgondagens samhälle.

Vi tror på öppenhet

Som kund hos oss ska du kunna vara säker på att vi håller vad vi lovar. Därför är ärlighet och transparens nyckelord i vårt hållbarhetsarbete. Det betyder att du enkelt ska kunna följa vad vi gör, hur vi gör det och varför vi gör det. Ett sätt är att ta del av vår årliga hållbarhetsrapport. Här berättar och rapporterar vi hur vårt bolag arbetar med hållbarhetsfrågor, och vilken påverkan vår verksamhet har på samhälle, människor och miljö.

Läs vår hållbarhetsrapport


En lokal kraft för ett större mål

Genom att finnas här för dig och för länet kan vi också finnas här för hela världen. Därför integrerar vi våra lokala målsättningar med FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. På så sätt kan vi bidra till en hållbar värld genom att göra skillnad på lokal nivå. 

Läs mer om lokalt arbete för globala mål


Uppförandekod för avtalspartners

Länsförsäkringar Kalmar läns värdegrund bygger på långsiktig hållbarhet och är en naturlig del av verksamheten. Vår uppförandekod för avtalspartners baseras på internationella riktlinjer och svensk lagstiftning gällande miljö, arbetsförhållanden och affärsetik. Vi förväntar oss att våra avtalspartners, och deras underleverantörer, ska efterleva de principer som anges i uppförandekoden.

Läs uppförandekoden


Icons/70px/Quotation-mark-70
På samma sätt som cyklisterna hjälps åt att ligga längst fram och dra resten av klungan har vi tagit på oss ledartröjan inom hållbarhet i Kalmar län. Positionen utmanar och förpliktigar, och är stundtals både svettig och obekväm. Men när man når målgången känns det underbart. För det här loppet gör vi tillsammans.
Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Kalmar län

Länsförsäkringar Kalmar län