Mobilfri skola - för en rast i rörelse

Mobiltelefonen är en fantastisk uppfinning. Men det finns en baksida. I dag ser vi att barn och ungdomar rör sig allt mindre. Bland annat som en följd av mobiltelefonens införande. Därför har vi på Länsförsäkringar Kalmar län startat projektet Mobilfri skola för att hjälpa länets skolor att främja fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa hos elever.

Hela vår affär bygger på hållbarhet, nämligen att bidra till ett enkelt, tryggt och skadefritt liv för våra kunder i Kalmar län. Den bästa skadan är den som aldrig inträffar – både för våra kunder, miljön och samhället i stort. De senaste åren har stillasittandet ökat och den spontana leken minskat hos våra unga, bland annat som en följd av mobiltelefonens införande. Vi vill vända den utvecklingen genom att verka för ett balanserat förhållningssätt till mobiltelefonen. Vår förhoppning är att detta kan ge positiva effekter även utanför skolan.Vår förhoppning är också att kunna tona ner mobiltelefonen som statuspryl och på så sätt bidra till en mer jämlik skola. En skola där varje elev ska fredas från kränkningar och mobbning i mobilen.

Vi är inte ute efter att använda pekpinnar mot ny teknik eller användning av digitala verktyg under lektionstid eller inom fritidsaktiviteter.

Bättre fysisk och psykisk hälsa

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor har stor betydelse för folkhälsan. Forskningen visar att även kort tids fysisk aktivitet har en positiv effekt på både inlärnings- och koncentrationsförmåga. Forskare har till exempel observerat att:

  • 20 minuters rörelse - vid ett tillfälle - ökade 9-åringars läsförståelse. (Hillman C, 2009)
  • 12 minuters rörelse förbättrar både läsförståelse och uppmärksamhet. (Tine M et al, 2010)
  • 4 minuters rörelse ökar 10-åringars förmåga att bortse från distraktioner. (Ma et al, 2015)

Med införandet av Mobilfri skola vill vi på Länsförsäkringar Kalmar län skapa strukturer som bidrar till:

  • En trygg och fredad zon
  • Ökad fysisk aktivitet och bättre psykisk hälsa
  • Ökat fokus och inlärningsförmåga på lektionerna
  • Minskad mobbning, kränkningar och utanförskap
  • Ökat socialt samspel på rasterna
  • Ökad jämlikhet

Vårt samarbete med er skola

Mobilfri skola riktar sig till barn och ungdomar på grundskolan. Er skola åtar sig att bli mobilfri genom att skolledningen inför det i skolans ordningsregler. Genom detta intygas att alla elever lämnar ifrån sig sina mobiltelefoner i säkert förvar under skoltid. Ni åtar er också att föra en god dialog med eleverna om varför mobilfri skola ska införas och regelbundet följa upp hur det går. I gengäld levererar vi friskvårdspaket som stimulerar till lek, rörelse och samvaro på rasterna. I paketet ingår fotbollar, basketbollar, kortlekar och långhopprep. Vi behöver en kopia på era ordningsregler där det står att ni är mobilfria. Samt antal elever och vilka årskurser ni har på skolan (ex. 227 elever, åk F-6).

Här kan du ladda ner vår folder där vi berättar om Mobilfri Skola

För dig som är förälder

Genom initiativet Skärmhjälpen.se kan både vuxna och barn främja digital hälsa och få nya kunskaper om digitalisering och psykologi. På sidan finns förslag på nya förhållningssätt till tekniken och varandra och praktiska tips att testa i vardagen. Här kan hela familjen göra ett test för att få en bild av hur ert digitala liv ser ut.

Är ni intresserade av att bli en mobilfri skola? Kontakta oss:

Jane Wågsäter, hållbarhetsansvarig, Länsförsäkringar Kalmar län
jane.wagsater@LFkalmar.se
0480-691 47

Emma Jonasson, skadeförebyggare, Länsförsäkringar Kalmar län
emma.jonasson@LFkalmar.se
0480-693 22

Så bidrar Mobilfri skola till Agenda 2030

Webb_Hållbara_mål_mobilfriskola.png