Press & media

Pressmeddelanden

Här hittar du pressmeddelanden, rapporter och undersökningar, bilder och kontaktuppgifter till våra presskontakter.

Om oss

Här kan du läsa mer om ditt lokala länsförsäkringsbolag.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Lokalt pressansvarig

Kontakta oss med pressfrågor
070-559 06 44
jonas.berg@lfkronoberg.se

Gemensam pressjour

08-588 418 50
press@lansforsakringar.se

Bilder & filmer 

Här kan du hämta pressbilder, logotyper och filmer.

Gå till Bilder & filmer


Rapporter & undersökningar

Attityder till psykisk och fysisk ohälsa i arbetslivet

Sjukskrivningarna har ökat kraftigt sedan 2011, och statistik från Försäkringskassan visar att nästan 50 procent av sjukskrivningarna består av psykiatriska diagnoser.

Hälsobarometern 2018

Sjukskrivningarna har ökat kraftigt sedan 2011 och trots att många företagare upplever ökad stress så är förhållandevis få företagare oroliga för att deras medarbetare ska bli sjuka.

Vårens Hälsobarometer visar också att bara 4 av 10 företagare anser att de har bra kunskap om hur man hanterar psykisk ohälsa.

Läs Hälsobarometern

Så sparar vi till barnen

Pappa lyfter upp sitt barn

En rapport från Länsförsäkringar om hur föräldrar sparar till sina barn.

Trygghetsgapet

Ungt par på ett konditori

En växande andel av de nya jobben skapas i små och medelstora företag. I dagsläget saknar var tredje småföretag avsättningar till tjänstepension och riskerar att på så sätt bli morgondagens fattigpensionärer.  Det är stora skillnader i avsättningar i olika branscher och i storstadsområdena är företagen sämst på att spara till tjänstepension för sig själva eller sina anställda. 

Maskinskaderapport 2017

Maskinskaderapport

I rapporten ger vi dig en bild av vilka typer av skador på bilar som är vanliga, vilka kostnader de är förknippade med och vilka bilar som är mer eller mindre drabbade.

ECPAT Hotlines årsrapport 2019

Statistiken i rapporten bygger på data från ECPAT Hotline, som samlats in under perioden 1 januari – 31 december 2018.

Läs hela rapporten på Ecpat

Trygg som sambo

Trygg som sambo

Allt fler lever som sambo men kunskapen är ofta låg om hur sambolagen fungerar. Genom att läsa broschyren får du tips och råd om vad som är viktigt att tänka på för att undvika olika fallgropar. 

Ditt barns ekonomiska trygghet

rapport barn trygghet

I den nya rapporten, som är författad av Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark, finns många av de ekonomiska och juridiska frågor som föräldrar i olika situationer ställs inför.