Att spara till barn

Det finns några olika sätt att spara till ditt barn. Läs mer om de olika sätten här:

Sparkonto

För sparande som är tänkt till en buffert för oförutsedda utgifter i närtid för barnet, är det bäst att spara på sparkonto för att inte riskera att pengarna minskar i värde. Ha inte för mycket pengar i den kortsiktiga bufferten. Har du mer än fem års sparhorisont har det historiskt visat sig att fond-och aktiemarknaden har gett bättre avkastning.

Läs mer om Sparkonto

Investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto kan du samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper. Du kan köpa, sälja och byta hur ofta du vill och slipper deklarera och beskatta enskilda vinster. Istället betalar du skatt på en schablonintäkt som räknas ut på ditt sparande varje år. Det görs automatiskt via deklarationen.

Du kan välja att spara i ditt eget eller barnens namn. Väljer du att spara i barnets namn får barnet hela kapitalet när det fyller 18 år. Vill du inte det kan du spara i ditt eget namn och ge pengarna till barnet när du tycker att det är moget för det. Det är enkelt att öppna ett ISK direkt i internetbanken och du kan enkelt följa och ändra dina placeringar.

När du sparar i eget namn är att pengarna juridiskt sett fortfarande är dina, eftersom de står i ditt namn. Om du vill vara säker på att pengarna går till barnet om du skulle avlida, behöver du skriva ett testamente där du anger att de sparade pengarna ska gå till barnet.

Läs mer om ISK

Kapitalförsäkring

Inom en kapitalförsäkring kan du samla ditt sparande i fonder, aktier och andra typer av värdepapper. Du betalar en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att du inte behöver deklarera varken uttag eller fondbyten, det sköts automatiskt via deklarationen. Det är enkelt att öppna en kapitalförsäkring direkt i internetbanken och du kan enkelt följa och ändra dina placeringar.

Till skillnad mot ett investeringssparkonto kan du genom att spara i en kapitalförsäkring styra mer över hur och när pengarna ska betalas ut. Pengarna kan stå i ditt namn med barnet som förmånstagare. Det innebär att barnet får pengarna om du skulle gå bort. Om du sparar i barnets namn får barnet tillgång till pengarna när det fyller 18 år.

Läs mer om Kapitalförsäkring