Brandvarnare

En brandvarnare är en billig livförsäkring. Den larmar vid rök så att du och din familj hinner sätta er i säkerhet om det börjar brinna. Brandvarnaren ska framförallt skydda dig när du sover. Det är på natten som de flesta bostadsbränder inträffar.

En bostad bör ha minst en brandvarnare. Har du flera våningsplan bör det finnas minst en på varje våning. Seriekopplade brandvarnare är lämpliga i villor med flera våningar. Då larmar alla oavsett var i huset branden börjat. Intill sovrummet är det allra viktigast att placera en brandvarnare.

Enkla råd om brandvarnare

  • Montera brandvarnaren i taket.
  • Placera den minst en halv meter från närmaste vägg.
  • Testa brandvarnaren regelbundet, helst varje månad.
  • Byt batteri varje år.
  • Köp brandvarnare som är godkända och uppfyller svensk standard SIS EN 14604.

Brandvarnaren piper

Lika viktigt som det är att ha en brandvarnare, är att byta batteri i den. Testa regelbundet att den fungerar genom att trycka på testknappen. Då ger brandvarnaren ifrån sig en signal som kvitto på att den fungerar. En bra rutin är att byta batteri varje år, gärna inför advent då risken för bränder ökar.

Om din brandvarnare piper utan anledning kan det bero på att batteriet behöver bytas eller att brandvarnaren är smutsig.

Jag har bytt brandvarnare, var slänger jag den gamla?

Brandvarnare klassas som elektronikavfall och slängs på en återvinningscentral. Glöm inte bort att plocka ur batteriet och sortera det bland batterier.

Olika typer av brandvarnare

Det finns både optiska och joniska brandvarnare. Idag är skillnaderna små mellan de två sorterna. Den optiska ses som ett miljövänligare alternativ. Viktigast av allt är är inte vilken typ du väljer utan att du har en – och att den fungerar.

Har du brandövat hemma någon gång?

Om inte är du inte ensam. Men det vill vi ändra på, med Sveriges största brandövning. Var med du också!

Sveriges största brandövning

Brandvarnarens dag 1 december

Testa din brandvarnare minst en gång om året. Gör det på Brandvarnarens dag 1 december varje år så kommer du ihåg det. Anmäl dig till sms-tjänsten så får du en påminnelse.

Till sms-tjänsten

Säkerhetsprodukter mot brand

I vår webbshop hittar du brandvarnare och andra säkerhetsprodukter som skyddar dig om olyckan skulle vara framme.

Till webbshopen

Rädda, varna, larma släck

Varna och rädda dem som är i fara och lämna genast bostaden om branden är för stor för att du själv ska kunna göra något. Ring 112.