Olycksfalls- & sjukförsäkring

Försäkring som ger ekonomisk trygghet vid olycksfall. Välj till sjukförsäkring som ger ett mer heltäckande skydd vid både olycksfall- och sjukdom. Se vilken försäkring som passar dig bäst.

Ingen självrisk
Anpassad försäkring utifrån ålder
Var skyddad dygnet runt

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Vad täcker försäkringarna?

Innehåll
Olycksfall
Olycksfalls- & sjukförsäkring

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en olycksfallsskada medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Om din skada har krävt läkarbehandling kan du få ersättning för ärr eller annan utseendemässig förändring.

Du kan få ersättning för lidande och obehag om den akuta läkningstiden överstiger 30 dagar.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Om en olycka inträffar som medför att du blir akut inskriven för sjukhusvistelse över natten får du akutvårdsersättning.

Du kan få ersättning för vård och behandling som ordinerats av landstingets läkare.

Du kan få ersättning för kostnader för resor till och från behandling av olycksfallsskadan.

Du kan få skälig ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Vid ett olycksfall som krävt läkar- eller tandläkarbehandling kan du få ersättning för kostnader för förstörda kläder, glasögon, hjälm, hörapparat och andra handikapphjälpmedel.

Vid dödsfall på grund av olycksfallsskada utbetalas ett fast belopp till dödsboet.

Om du får en bestående nedsättning av kroppsfunktion kan du få ersättning för vissa sjukdomstillstånd. Ett engångsbelopp betalas ut när graden av invaliditet har bestämts.

Om en ersättningsbar sjukdom medför en bestående nedsättning av din arbetsförmåga till minst 50 % har du möjlighet till engångsbelopp.

Vid vissa allvarliga sjukdomar betalas ett belopp ut när du får din diagnos.

Om du blir inskriven för vård på sjukhus över natten kan du få ersättning per dygn.

Om du blir sjuk och akut inskriven på sjukhus över natten får du ett engångsbelopp.

Vid dödsfall på grund av sjukdom utbetalas ett prisbasbelopp till dödsboet.

Mer information om innehåll och undantag hittar du i förköpsinformation och villkor.

Trygghet om du drabbas av olycksfall eller allvarlig sjukdom

När vardagen förändras på grund av en allvarlig sjukdom eller när du råkar ut för en skada, så är det viktigt med ekonomisk trygghet. Det kan våra försäkringar hjälpa dig med.

Vi har två olika försäkringar som du kan välja mellan. Vår olycksfallsförsäkring ger dig skydd vid olycka, och vår kombinerade olycksfalls- och sjukförsäkring ger dig ersättning vid både olycka och sjukdom. Båda försäkringarna är utan självrisk och gäller dygnet runt.

Se pris och ansök

Tänk på att

Försäkringsavtal är ett årsavtal. Det kan därför vara ett annat försäkringsvillkor än det du hittar här som gäller när rätten till ersättning för en anmäld skada bedöms. Fråga den som handlägger ditt skadeärende vilket försäkringsvillkor som gäller.