Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Västerbotten

Vem vet ditt bästa, om inte de som står dig närmast? Vi som jobbar på Länsförsäkringar Västerbotten bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att de som finns nära dig har lättare att engagera sig, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Du äger oss

Är du kund hos Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och hög servicegrad. Blir det pengar över, går de till dig som kund och delägare, antingen i form av återbäring eller sänkta premier.

Allt för din ekonomiska trygghet

Länsförsäkringar Västerbotten är idag ett komplett finansiellt varuhus som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe.

Länsförsäkringar Västerbotten, ömsesidigt
Organisationsnummer 594001-3161
Box 153
901 04 Umeå
Telefon: 090-10 90 00
E-post: info@LFvasterbotten.se


Kundinflytande

Som kund är du delägare

Som kund i Länsförsäkringar Västerbotten är du också delägare. Du har inflytande över verksamheten och eftersom bolaget ägs av våra kunder har vi inga andra uppdragsgivare att ta hänsyn till.

Vart tredje år hålls val till vårt fullmäktige, där du och våra andra kunder i ditt distrikt utser representanter till fullmäktigeförsamlingen, bolagets högsta beslutande organ.

Fullmäktige utser styrelsen som i sin tur tillsätter bolagets vd.

För att öka kontakten inom organisationen och diskutera aktuella frågor träffar fullmäktige både styrelse och bolagets ledning regelbundet.

Kontakta din representant

Om du som kund har synpunkter på hur verksamheten bedrivs, eller om du har särskilda önskemål, kan du kontakta någon av fullmäktigerepresentanterna i ditt distrikt. 

Fullmäktigeledamöter 2019-2021

Listan på ledamöter uppdateras med kontaktuppgifter löpande.


Organisation och ledning

Fullmäktige

Länsförsäkringar Västerbotten är ett självständigt bolag och bolagsformen är ömsesidig, vilket betyder att ägarna utgörs av bolagets kunder och försäkringstagare. Genom valda representanter, fullmäktige och styrelse, utövar kunderna aktiv påverkan.

Fullmäktigeförsamlingen är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Västerbotten. Ledamöterna är lyhörda för kundernas behov och önskemål, och framför dessa till bolagets ledning. På bolagsstämman som hålls varje år deltar fullmäktige och utövar sitt ägaransvar.

Fullmäktige i Länsförsäkringar Västerbotten

Intervju med fullmäktigeledamoten Malin Eriksson

Valberedning
Här hittar du en förteckning över valberedningen, samt riktlinjer för valberedningens arbete.


Styrelse

Maria Wallin Wållberg - ordförande

Ledamot sedan 2010
Vd Likvor AB, Umeå

Maria Höglander - vice ordförande 

Ledamot sedan 2010
Vd Norrtåg AB, Lycksele

Håkan Pettersson

Ledamot sedan 2019
Vd Acra Invest AB, Skellefteå

Peter Persson

Ledamot sedan 2015
Koncernchef Storumans kommun, Storuman

Pär Lärkeryd

Ledamot sedan 2014
Vd Norra Skogsägarna, Umeå

Agneta Gustafsson

Ledamot sedan 2013
Vd Advokatfirman Nywa, Umeå

Joachim Nordin

Ledamot sedan 2017
CFO Skellefteå Kraft AB

Göran Karmehag

Vd, Umeå

Malin Hahn

Vd-assistent samt styrelsens sekreterare, Umeå

Jari Saarela

Personalrepresentant SACO, Umeå

Erik Janze

Personalrepresentant FTF, Umeå

 

Kontaktuppgifter styrelsen

Företagsledning

Göran Karmehag

Vd
Tel: 090-10 92 05
Mobil: 070-587 92 05
E-post: goran.karmehag(at)LFvasterbotten.se

Marcus Sandström

Chef vd-stab
Tel: 090-109083
Mobil: 070-5519083
E-post: marcus.sandstrom(at)LFvasterbotten.se

Peter Eklund

HR-chef
Tel: 090-10 91 25
Mobil: 070-699 91 25
E-post: peter.eklund(at)LFvasterbotten.se

Anders Bieblad

Ekonomichef
Tel: 090-10 90 07
Mobil: 070-387 90 07
E-post: anders.bieblad(at)LFvasterbotten.se

Rikard Jacobsson

Marknadschef bank/liv
Tel: 090-10 91 84
Mobil: 070-349 91 86
E-post: rikard.jacobsson(at)LFvasterbotten.se

Annika Lindkvist

Marknadschef försäkring
Tel: 090-10 90 36
Mobil: 070-301 90 36
E-post: annika.lindkvist(at)LFvasterbotten.se

Rakel Sandström

Skadechef
Tel: 090-10 91 97
Mobil: 070-279 91 97
E-post: rakel.sandstrom(at)LFvasterbotten.se


Bolagsstyrning

Bolagsordning

Här kan du läsa den aktuella bolagsordningen för Länsförsäkringar Västerbotten.

Bolagsordning

Årsredovisning

Här kan du ta del av bolagets senaste årsredovisning. Årsredovisningen för 2018 fastställdes på bolagets ordinarie årsstämma, den 12 april 2019.

Årsredovisning 2018

 


Policy för ersättning

Här hittar du mer information om bolagets policy för ersättningar.

Policy för ersättningar

Rapport om solvens och finansiell ställning

Här kan du läsa den senaste rapporten om bolagets solvens och finansiella ställning.

Rapport om solvens och finansiell ställning 2018

Rapport om solvens och finansiell ställning 2017

Rapport om solvens och finansiell ställning 2016

Årsstämma

Länsförsäkringar Västerbottens årsstämma för verksamhetsår 2018 ägde rum fredag den 12 april 2019 på Umeå Folkets Hus.

Till stämman kallades Länsförsäkringar Västerbottens fullmäktigeledamöter och revisorer. Fullmäktigeledamöterna är valda av försäkringstagare i de olika distrikten i länet.

Protokoll fört vid årsstämman för verksamhetsår 2018


Samhällsengagemang och miljö

Vi återinvesterar i Västerbotten

Länsförsäkringar Västerbotten står för trygghet, närhet och engagemang i det lokala samhället. Vårt samhällsengagemang tar sin utgångspunkt i att vi som lokalt företag kan skapa värden för såväl samarbetspartners som för samhället i stort. Det ger oss möjlighet att bidra till ett tryggare Västerbotten, en bättre plats att leva, bo och arbeta på. För oss innebär samhällsengagemanget att vi återinvesterar i ett tryggare Västerbotten.

Vi återinvesterar i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. På så sätt är du som kund med och bidrar till att fler kommer till sin rätt. Vi vet att små saker kan göra stor skillnad. Ju fler som kommer till sin rätt, desto mer växer vi tillsammans. Och då blir hela samhället tryggare och vår del av landet ett ställe där människor känner sig hemma.

Tillsammans skapar vi en trygg framtid

Vi söker fler som delar vår vision om att skapa en trygg framtid i Västerbotten. Företag, organisationer, frivilliga. Stora aktörer och små, i stan och på landbygden – tillsammans kan vi hjälpas åt!

Vid sidan av den mer traditionella sponsringen arbetar vi tillsammans med föreningar och organisationer som genom sin verksamhet bidrar till att skapa ett tryggare Västerbotten. Här nedan berättar vi om några av våra samarbeten.

Om du och din förening/organisation vill söka ekonomiskt bidrag för er verksamhet är ni välkomna att kontakta oss!

Kontakta oss:

Marcus Sandström, chef vd-stab, 070-551 90 83 eller marcus.sandstrom@LFvasterbotten.se 

Lotta Gisselberg, kommunikatör, 070-553 91 49 eller lotta.gisselberg@LFvasterbotten.se


Hållbarhet - Ett långsiktigt ansvarstagande

I allt som Länsförsäkringar Västerbotten arbetar med står hållbarhetsfrågan i fokus. Frågan är väl integrerad i den dagliga verksamheten. Hållbarhet betyder för oss ett långsiktigt ansvarstagande inom en mängd frågor som berör oss alla; miljöansvar, ekonomiskt, socialt och etiskt ansvar. Målet är att vår verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att kommande generationers möjligheter till ett gott liv inte äventyras.

Arbetet med att minska antalet skador samt minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. En viktig del i vårt miljöarbete är därför att sprida den kunskapen till kunder och leverantörer. Med ett lokalt engagemang och med många små åtgärder bidrar vi till ett mer ekologiskt och hållbart samhälle. 

Så arbetar vi med miljöfrågor

Alla företag påverkar miljön. Länsförsäkringar Västerbotten måste också minska sin negativa miljöpåverkan. Det vi kan göra är till exempel att köra bil mindre, använda förnybar el och minska på pappersanvändningen. Inom dessa områden har vi satt upp mål och följer kontinuerligt upp förbättringarna.

När det gäller bilkörning i tjänsten har vi en positiv trend. För varje år kör vi lite mindre. Vi använder videomöten och andra lösningar för att minska resandet mellan kontoren, och vi har blivit bättre på att planera våra resor och samåka när det är möjligt. 

Vi köper in förnybar el till alla våra kontor och gör vårt bästa för att inte slösa med energin i onödan. Vi mäter miljöpåverkan från el, värme och vatten.

En annan utmaning handlar om våra papper. Pappersanvändningen internt minskar men vi är långtifrån nöjda. Vi vet att du som kund ofta får alldeles för mycket papper från oss och det är något som vi är på väg att ändra på. Du kan t ex få fakturor och försäkringsvillkor digitalt från oss - en tjänst som succesivt byggs ut.


Vårt största miljöansvar är att förebygga skador

Kan ett försäkringsbolag göra mer för miljön än att sortera papper och släcka lamporna när folk går hem från kontoret?

Vi kan göra mycket mer. Att förebygga skador är vår viktigaste insats för miljön. Varje brand släpper ut åtskilliga ton koldioxid och alla reparationer kräver resurser. Om vi lyckas minska skadorna med fem procent handlar det om flera hundra ton koldioxid per år, kanske till och med tusen ton koldioxid. Det motsvarar koldioxidutsläppet från 125 personbilar som kör ett varv runt jorden vardera.

Det finns gott om utmaningar. Vad som händer i framtiden vet ingen, men att klimatet ändras och att det finns alldeles för många giftiga kemikalier i omlopp känner vi redan till. Det här innebär helt nya risker. Och det här med att hantera risker och hitta lösningar är vi bra på. Att anpassa samhället till nya förutsättningar handlar också om att förebygga skador. Att föra dialog och sprida kunskap är viktigt för oss.

Så vårt miljöansvar handlar absolut om våra papper och lampor. Men ännu mer om att förebygga skador.

Om vårt eget miljöarbete

Vårt miljöarbete bygger på strävan att hushålla med resurser och minska utsläppen i luft och vatten. Varje skada som inte inträffar är en stor vinst för miljön – mindre energi, material och andra resurser förbrukas. Störst miljöpåverkan har natur-, vatten-, brand- och motorskador, därför är vårt skadeförebyggande arbete inom dessa områden också vårt viktigaste miljöarbete.

Vi arbetar också för att minska miljöpåverkan i våra interna arbetssätt, främst genom energieffektivisering, övergång till förnybara källor och minskat resande genom ökad användning av digital mötesteknik. Dessutom är vi engagerade i och samarbetar med olika initiativ som gynnar miljön.