Hållbarhet & forskning

Länsförsäkringar Västernorrlands hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är hållbarhetsfrågan inte ny. Genom att vi är kundägda och agerar på en lokal marknad följer hållbarhetsansvaret naturligt. Sedan starten har samhällsengagemang och trygghet för kunderna varit två av våra grundpelare. För oss innebär ett hållbart företagande att på ett etiskt sätt ta ansvar för resurser i samhället och bruka dem hållbart - ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår Hållbarhetsredovisning.

Vill du veta mer?

Kontakta Mats Wiklund, hållbarhetsansvarig

Prioriterade områden

För oss är det självklart att värna om vårt län och barnens trygghet och hälsa. Därför stödjer vi sociala projekt, ungdomsidrott och elitlag i länet. Vi arbetar med ansvarsfulla investeringar i vår kapitalförvaltning och vi arbetar också målmedvetet för att förebygga skador med målet att skydda såväl miljön som personer och ägodelar. Genom att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper visar vi vägen för våra kunder. I förlängningen skapar vi en sund affär som bidrar till en positiv och hållbar utveckling i hela länet. 

Vårt miljöengagemang

Vi bedriver ett omfattande arbete med att hjälpa våra kunder att förebygga skador som har stor påverkan på vår närmiljö. Vi arbetar också med att förebygga effekterna av framtida klimatförändringar och att minska miljöpåverkan av våra interna arbetssätt.

Engagemang för barn och unga i Västernorrland

Vi har ett starkt engagemang för vår utveckling och vill skapa en attraktiv region och ett tryggt samhälle.

Våra ansvarsfulla investeringar

Jordglob

Även om vi är ett mindre lokalt bolag i Västernorrland så kan vi via vår kapitalförvaltning påverka de stora bolagen att välja investeringar som gynnar miljön. Därför avstår vi bland annat från investeringar i olja, kol, tobak och i spelbolag. 

Miljöarbete

Länsförsäkringars arbete med att minska antalet skador och minska effekterna av redan inträffade skador ger en stor positiv miljöeffekt. 

Samhällsengagemang

Omsorg som omfattar hela verksamheten

Engagemanget i människors vardag omfattar hela verksamheten – från sakförsäkringar till pensionssparande och banktjänster. Målet är alltid detsamma, att ge människor och företag förutsättningar att leva i ekonomisk trygghet.

Hållbarhetsredovisning

Länsförsäkringar AB:s avsikt är att hållbarhetsredovisningen, som är en del av årsredovisningen, ska ge en god bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat. I de fall inget annat anges avser informationen hela Länsförsäkringar AB:s koncern. Du hittar tidigare hållbarhetsredovisningar i rapportarkivet.

Ansvarsfulla investeringar

Följer internationella konventioner

Länsförsäkringar investerar i bolag över hela världen. Övertygelsen är att de bolag som jobbar integrerat med ekonomi, miljö och sociala frågor kommer att vara de bästa investeringarna över tid.

Forskning

Bidrar till ökad trygghet i samhället

Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond stödjer vetenskaplig forskning som ligger nära människors vardagliga trygghet. Forskningen ska bidra till en ökad ekonomisk och fysisk trygghet i samhället och är en av delarna i Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället.

Mångfald och jämställdhet

Vi finns lokalt och nära våra kunder. Vi gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag och därför är det viktigt för oss att ha medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter. Mångfald och jämställdhet hjälper oss i vår vision att skapa trygghet för människor oavsett livssituation.