Forskning

Utlysningar

Här kan du se Forskningsfondens aktuella utlysningar.

Om Forskningsfonden

Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond som är en stiftelse med egen styrelse bildades 1994. Syftet, nu som då, är att stödja forskning som kan minska och förebygga skador i samhället.

Klimatanpassning

Forskning om klimatanpassning

Att klimatet ändras är en utmaning för försäkringsbranschen och mer kunskap behövs Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Tidigare forskning

Här listar vi alla avslutade forskningsprojekt som vi har varit med och finansierat.

Forskningsfondens historia

2014 gjordes en förflyttning från att mestadels ha finansierat mindre forskningsprojekt till att prioritera mer omfattande och fleråriga forskningsprojekt. 2017 bildades en ny stiftelse, Länsförsäkringsgruppen Forsknings- & utvecklingsfond.

Morgondagens samhälle

Forskning om morgondagens samhälle

I en värld i ständig rörelse vill Länsförsäkringar med hjälp av forskning försöka förstå morgondagens samhälle. Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.

Ömsesidiga affärsmodeller

Forskning om ömsesidiga affärsmodeller

Antalet ömsesidiga bolag ökar och affärsmodellen vinner allt fler marknadsandelar. Vad innebär det och varför? Här kan du läsa mer om pågående och nyligen avslutade projekt som vi finansierar.

Tryggt boende

Forskning om tryggt boende

Tryggt boende är en central fråga i människors vardag. Med ny kunskap kan vi bidra till ökad fysisk och social trygghet i boendet. Här kan du läsa mer om pågående och nyligen avslutade projekt som vi finansierar.

Trafiksäkerhet

Forskning om trafiksäkerhet

Finansiering av trafiksäkerhetsforskning är ett sedan länge prioriterat område för Länsförsäkringar. Vi ser en alltmer komplex trafikmiljö med flera nya trafikgrupper och ny kunskap behövs. Här kan du läsa mer om pågående projekt som vi finansierar och våra aktuella utlysningar.