Tidigare forskningsprojekt

Här har vi listat alla avslutade forskningsprojekt som vi har varit med och finansierat. De är ordnade efter respektive område. 

Nudging my future self: beteende-ekonomiska studier av yngres finansiella beslut

Syftet är att identifiera psykologiska mekanismer bakom yngres riskfyllda ekonomiska/finansiella val på lång och kort sikt samt att bidra med kunskap för att utforma policies och interventioner (”nudges”) för att underlätta sunt ekonomiskt beslutsfattande bland unga. Målet är helt enkelt att hjälpa unga att fatta bättre och mer långsiktiga beslut vad gäller privatekonomi.

Nudging my future self – projektrapport

Se filmerna om nudging:
Nudging, Fel fokus
Nudging, O-fokus
Nudging, Självfokus

Tillitens geografi: Lokalsamhälletillit i ett Sverige i förändring

Flera trender pekar idag på utmaningar mot den tidigare stabila tilliten i Sverige. Såväl ojämlikhet som arbetslöshet är koncentrerad till vissa områden som kännetecknas av ökande boendesegregering och ökad mångfald. Projektets syfte är att upprepa Tillitsbarometern, en befolkningsundersökning som genomförts av Statistiska centralbyrån 2009 och 2017.

Med förnyade omgångar av Tillitsbarometern blir det möjligt att inte bara fånga variation inom Sverige utan även förändring över tid. Projektet har som utgångspunkt att studera lokalsamhälletillit i 36 kommuner och stadsdelar i Sverige.

Projektledare: Professor Lars Trägårdh, Institutionen för Socialvetenskap, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Tillitens geografi - Projektrapport
Tillitens geografi - Slutrapport

Ömsesidighet i den svenska försäkringsmodellen, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet

Syftet med forskningsinitiativet är att skapa och sprida kunskap om de ömsesidiga bolagens arbetssätt och betydelse för samhället, med särskilt fokus på bank- och försäkringsområdet. Skandia, Folksam och Länsförsäkringar finansierar gemensamt projektet.

Ansvarig forskare Mats Larsson.

Läs forskningsrapporten

Kontakt

Mejla oss på forskningsfonden@lansforsakringar.se