Våra årsredovisningar

Två kvinnor samtalar

Årsredovisning 2020

Väsentliga händelser under året, bland annat:

  • Pandemin har drabbat alla på ett eller annat sätt. Vi i Länsförsäkringar Gävleborg har inte ställt in, vi har ställt om. Medarbetarna har lyckats kombinera hög närvaro på kontoren med att arbeta hemifrån där så har varit möjligt. Till skillnad mot andra katastrofer är de ekonomiska konsekvenserna svåra att överblicka då de måste ses över en längre period.

  • Bolagsstämman för 2020 genomfördes per capsulam till följd av pandemin.

  • Vi har för andra året genomfört fullmäktigevalet digitalt. Det fungerade bra och antalet kunder som röstade ökade.

  • Under år 2020 hade vi färre skador än tidigare år men vi hade ett par större bränder som gick över vårt s k självbehåll (vår självrisk).

  • Vi har under året jobbat vidare utifrån den nya modernare organisationen som sjösattes i slutet på 2019 och det vi kallar medledarskap. Den nya organisationen har färre chefer men fler ledare. Besluten tas närmare kunden och vi coachar varandra i vardagen. 

  • Vi har fortsatt vårt arbete med samhällsfonden och vi märker från våra kunder att de uppskattar vårt samhällsengagemang. Verksamheten En bra start, vårt samarbete med Brynäs IF, har utvecklats vidare och vi inledde under hösten en satsning för att sprida den i Hälsingland också.

  • Länsförsäkringsgruppen har tagit fram en ny gemensam kommunikation och profilering och lanserades under året.

  • Länsförsäkringar Gävleborg har genomfört en rättelse av klassificeringen av aktierna i Länsförsäkringar AB som intresseföretag redovisningsmässigt och skattemässigt som näringsbetingat innehav. Aktierna var tidigare klassificerat som aktier och andelar redovisningsmässigt och skattemässigt som lagertillgång.

Marknadsandelar direkt försäkring, %
  2020 2019
Hem 23,3 23,8
Villahem 33,8 34,4
Fritidshus 34,8 35,5
Företag 39,0 37,4
Motor, privat 25,2 26,1
Motor, företag 31,7 30,0

Hållbarhetsredovisningar 

Ta del av vår Hållbarhetsredovisning, och se vad vi gjort för att göra Gävleborg till en tryggare plats att leva och bo i.

Våra hållbarhetsredovisningar