Fondavgifter

Alla fonder har avgifter för att du ska kunna spara i dem. Här förklarar vi de olika avgifterna och hur de fungerar.

Vad är fondavgifter?

Fondavgifter är olika avgifter som fondförvaltningsbolagen tar ut när du sparar i deras fond. Fondavgifterna består dels av en årlig avgift som inkluderar fondförvaltningsavgiften samt även avgifter för transaktionskostnader och eventuellt händelsestyrda kostnader. Fondavgifterna är avdragna i den andelskurs som fonden redovisar varje dag, så fondavgifterna är alltså ingen betalning som du behöver räkna bort själv. 

Var kan jag se en fonds avgift?

I appen och på fondkurslistan ser du alla fonders totala avgift. Där ingår alla kostnader och avgifter för varje fond. Klickar du på den totala avgiften så ser du också exakt vilka avgifter som ingår, och hur de fördelas mellan fondbolaget och oss.

Där kan du även se vilken tredjepartsersättning Banken får för distribution av det finansiella instrumentet. Ersättningen ökar aldrig din kostnad utan denna får vi av producenten.

Olika avgifter

 1. Årlig avgift

  Årlig avgift består av fondförvaltningsavgift och kostnader för distribution och administration.

 2. Fondförvaltningsavgift

  Fondförvaltningsavgift tas ut dagligen av fondbolaget för att täcka kostnaderna för att förvalta fonden och är inräknad i den andelskurs som sätts för fonden varje dag.

 3. Transaktionskostnader

  Kostnader som fondförvaltaren betalar för köp och försäljning av värdepapper som ingår i fonden, till exempel courtage.

 4. Händelsestyrd kostnad

  Kostnad som tas ut vid särskilda händelser. Ett exempel är resultatbaserade avgifter som tas ut om fonden presterar över förväntan, det vill säga går bättre än till exempel ett index. Även det motsatta kan inträffa. Fonder som kan ha denna post är begränsade.

 5. Köp- och säljavgift

  Fondbolagen kan ibland ta ut en köp- och säljavgift för att handla fonden. I så fall står det specificerat i deras så kallade KIID-dokument. Dessa avgifter tas oftast inte ut i praktiken utan är ett sätt för fondbolagen att ha möjlighet att göra det vid speciella omständigheter.

   

  Köper du en fond i utländsk valuta så tillkommer en valutaväxlingavgift på 0,25% vid varje köp- och säljtillfälle. 

Låg eller hög avgift? 

Olika typer av fonder har olika avgifter och när avgifterna jämförs brukar det vara mellan indexfonder och aktivt förvaltade fonder.

Indexfonder har ofta en lägre avgift än aktivt förvaltade fonder. En indexfond fungerar genom att fonden följer ett index. Det gör att fonden får en billig exponering och kan hålla nere kostnaderna. 

Att en fond är aktivt förvaltad betyder att den löpande ses över och justeras utifrån en bedömning av marknadens utveckling. Eftersom att aktivt förvaltade fonder har en fondförvaltare som löpande ser över innehavet brukar dessa fonder ha en lite högre avgift än till exempel indexfonder.