Priser för sjukvårdsförsäkring

Kostnaden för privat sjukvårdsförsäkring beror på din ålder och försäkringens omfattning. Som ny kund kan du köpa sjukvårdsförsäkring från 16 till 63 års ålder, men kan behålla försäkringen livet ut.

Pris i kronor per månad

Ålder
Pris Pris
Med tillägg
16-29
341
441
30-39
424
630
40-49
511
815
50-54
613
1 060
55-59
818
1 324
60-64
986
1 587
65-69
1 360
2 118
70-74
1 632
2 430
> 75
1 940
2 780

Självrisk

Försäkringen gäller med självrisk för privat vård. Den betalas vid första konsultationen och är 750 kronor. Väljer du e-vård betalar du ingen självrisk.

Till intresseanmälan

Mer om sjukvårdsförsäkringen