Om oss

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.

Länsförsäkringar Västernorrland

Vi finns nära dig

Vi som jobbar på Länsförsäkringar Västernorrland bor där du bor, handlar i samma affärer, läser troligen samma tidningar och har samma väder som du. Vi hävdar att vi som finns nära dig har lättare att engagera oss, förstå och hjälpa än de som befinner sig långt borta.

Länsförsäkringar Västernorrland är både försäkringsbolaget, banken och fastighetsförmedlingen som kan ordna det mesta som har med din trygghet att göra. Inte bara skydd för din familj och dina ägodelar, och inte bara det som har med dina pengar att göra, utan både och. Allt samlat på ett ställe. Ju mer du samlar hos oss desto mer rabatter och förmåner får du.

Bli Guldkund och få 20 procent rabatt
Vi har Sveriges mest nöjda kunder. Möt några av dem här 

Örnsköldsvik


Kundinflytande

Fullmäktigeledamöter på bolagsstämma

Som kund är du delägare och kan påverka

Länsförsäkringar Västernorrland är inte bara ett västernorrländskt företag utan vi är också kundägda. Det betyder alltså att du som kund är delägare och kan påverka vår verksamhet genom att nominera kandidater och rösta vilka som ska representera dig i din kommun i vårt fullmäktigeval. Representanterna är precis som du – kunder i Länsförsäkringar Västernorrland. Läs mer om vårt fullmäktigeval .

I ett kundägt bolag är alla vinnare. De pengar vi tjänar går inte till externa aktieägare, utan stannar hos dig som kund här i Västernorrland. Vårt mål är inte att tjäna så mycket pengar som möjligt, utan att erbjuda prisvärda produkter och bra service. När det går bra för bolaget återinvesteras alltid eventuella vinster i verksamheten eller delas ut till dig som kund, genom till exempel rabatter på försäkringarna.


Samhällsengagemang och miljö

Back 2 Basics i Sundsvall

Samhällsengagemang - i länet för länet

Vi är ett lokalt företag och vi ägs av våra kunder. Att vi är lokala betyder att vi som arbetar hos Länsförsäkringar Västernorrland bor och verkar i länet och att Västernorrland är vår marknad. Vi har därför ett starkt engagemang för vårt läns utveckling, tillväxt och vill bidra till att skapa en attraktiv region. Vår sponsring i form av stöd till samhällsprojekt och idrott går i först hand till barn och ungdomar, men vi investerar också i det lokala näringslivet och Mittuniversitetet.

Läs mer om alla våra sponsringsengagemang i Västernorrland

Skylt Här vattensäkrar Länsförsäkringar ett kök

Vi arbetar för en bättre miljö

Vi har ett stort miljöengagemang och arbetar för att minska bolagets egen miljöpåverkan med bland annat minskade koldioxidutsläpp från tjänsteresor. Men det som gör mest skillnad för miljön i den bransch vi verkar i, det är att hjälpa våra kunder att undvika skador. Varje vatten- och brandskada betyder mer materialanvändning, sanering, transporter och energiförbrukning. Därför satsar vi på att öka tryggheten hos våra kunder och hjälper dem att undvika skador. 

Läs mer om vårt arbete för en bättre miljö i Västernorrland


Historia

För trygghet i Västernorrland i 175 år

Länsförsäkringar Västernorrlands historia tar sin början 1844 i dåtidens brandstoder. På den tiden var det vanligt att bränder härjade i byarna. Därför gick invånarna samman och hjälptes åt att ersätta och bygga upp det som brunnit ner. Det kan beskrivas som dåtidens brandförsäkring. I vårt län bildades Västernorrlands läns brandstodsbolag.

1969 samlades de olika länsförsäkringsbolagen kring det gemensamma varumärket och 1989 bytte vi namn till Länsförsäkringar Västernorrland. Under åren har vi utökat våra produkter och idag kan vi erbjuda våra kunder bank, försäkring och fastighetsförmedling. I år firar vi 175 år. Missa inte vår kalasturné! Här firar vi hos dig

Härnösand


Organisation och ledning

Organisationsschema

Så här styrs vi

Fullmäktige
Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Länsförsäkringar Västernorrland och består av 50 kunder.

Fullmäktiges ledamöter
Vanliga frågor och svar om fullmäktige
Valberedningen

Styrelsen
Styrelsen väljs av fullmäktige under bolagets ordinarie bolagsstämma varje år.

Styrelsens ledamöter
Styrelsens arbetsordning 2019

 
Företagsledningen

Styrelsen utser vd som tillsätter företagsledning. Företagsledningen driver bolagets verksamhet.

Företagsledningens kontaktuppgifterBolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Länsförsäkringar Västernorrlands högsta beslutande organ med ett antal formella uppgifter som regleras i lag och bolagsordning.

Stämmans huvudsakliga uppgifter är att:

  • Besluta om bolagsordning för Länsförsäkringar Västernorrland.
  • Utse styrelse, revisorer och valberedning samt besluta om ersättning till dessa.
  • Besluta om årsredovisning samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Våra senaste årsredovisning, hållbarhetsredovisning samt rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) hittar du här: 

Länsförsäkringar Västernorrlands finansiella rapporter


Bolagsstyrningsrapport

Länsförsäkringar Västernorrland tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapporten är en del av årsredovisningen.

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsordning

Bolagsordningen för Länsförsäkringar Västernorrland beslutades under bolagsstämma och godkändes av finansinspektionen under 2018.

Bolagsordning 2018

Redogörelse för ersättningar

Här hittar kan du läsa mer om Länsförsäkringar Västernorrlands redogörelse för ersättning:

Ersättningspolicy