Förebygga skador och olyckor

Här kan du läsa om hur du genom förebyggande åtgärder kan skydda det som du håller nära. Exempelvis familjen, din bostad och andra ägodelar.

Välj länsförsäkringsbolag

Länsförsäkringar består av 23 länsförsäkringsbolag, som har unika villkor och priser.