Utvecklas hos oss

Vi tror på ett ständigt lärande. Att utvecklas i tjänsten är en förutsättning för motivation och goda prestationer. Vi tror nämligen att mycket att lärandet sker i befintlig roll. Vi tycker såklart samtidigt att det är viktigt att ta tillvara på våra medarbetares drömmar om att utvecklas i andra roller hos oss. Ett kvitto på det är att 37 procent av våra rekryteringar under 2019 tillsattes med våra egna medarbetare. Det tycker vi är ett fint resultat på hur vi tillvaratar kompetens och hur medarbetare vill utvecklas inom bolaget!

Över 80 yrkesroller

För oss är rätt kompetens i kundmötet och kundupplevelsen i fokus och vi arbetar aktivt med kompetensutveckling. Med vår bredd inom bank och försäkring har vi många spännande yrkesroller och vi erbjuder våra medarbetare olika utvecklingsmöjligheter. Hos oss kan du utvecklas i din befintliga roll eller i en ny tjänst genom att ”byta jobb på jobbet”.

Engagera dig utanför din roll

Vi tror starkt på att engagemang skapar långsiktiga prestationer och välmående hos våra medarbetare. Engagemang är ett av våra värdeord och skapas på olika sätt för olika medarbetare.

Självklart ska vi känna engagemang i de arbetsuppgifter som är knutna till den roll vi har men vi tror också att vi kan bli än mer engagerade i det vi gör varje dag om vi får utrymme att göra något utöver det. Därför erbjuder vi våra medarbetare att engagera sig på olika sätt utanför den ordinarie rollen. Uppdragen stärker medarbetaren, utvecklar det interna arbetet och skapar värde i vår region.