Hållbarhet & forskning

Trygghet i vardagen för våra kunder

Vi erbjuder en ekonomisk trygghet i vardagen. Genom att ge våra kunder rätt förutsättningar för att skydda sig mot ekonomiska förluster ger vi dem samtidigt möjlighet att ta tillvara på livets alla möjligheter.

Förebygga skador

Kvinna med barn på flygplats

Skador är ofrivilliga och tråkiga händelser. Vi arbetar aktivt för att minska antalet skador som drabbar våra kunder. Det är bra både för oss och våra kunder – som ju också är våra ägare.

Sveriges största brandövning

Äldre man i rökfyllt kök

Trots att de allra flesta bränder där människor skadas sker i hemmen är det få som har gjort en brandövning hemma. Därför startade vi Sveriges största Brandövning!

Rådgivningsbidrag

Familj promenerar i kohage

Lantbrukare i Östergötland drabbades hårt av det extrema vädret sommaren 2018. Inte minst ekonomiskt. Därför erbjöd vi våra kunder med lantbruk fyra timmars kostnadsfri rådgivning. 

Frihetskapital

Kvinna med mobiltelefon

Vi vill att våra kunder ska ha ett långsiktigt sparande som ger dem trygghet i vardagen. Frihetskapital handlar om att ha valfriheten att göra det man vill utan att hindras ekonomiskt. 

Hållbart fondsparande

Familj i kohage

Länsförsäkringar Sverige aktiv är en Svanen­märkt fond – ett enkelt och hållbart val. I vår fondlista kan du även se vilka fonder som har Hållbarhets­profilen och ett Hållbarhets­värde. 

Informationsträffar för ungdomar

Ung man står framför röd bil

Vi pratar om risker med alkohol, droger, trötthet och mobiltelefon i trafiken. Ungdomarna skriver på ett avtal om att aldrig köra påverkad och i utbyte får de lägre pris på sin bilförsäkring.

Samhällsengagemang i Östergötland

Trygga människor skapar starkare verksamheter och mer stabila samhällen. Genom att dela med oss av vår kunskap och engagera oss i länets utveckling vill vi bidra till ett tryggare Östergötland fullt av möjligheter.

Sponsring

Fyra glada personer håller i en boll

Vi är stolt samarbetspartner till många lokala idrottsföreningar och ideella initiativ. Vi fokuserar på verksamheter riktade mot unga och arbetar för att fördela vår sponsring jämställt och jämlikt.

Sjöräddningssällskapet

En svävare på isen

Våra kunder har uttryckt en önskan om att vi ska stötta ideella räddningsinsatser. Sedan 2018 sponsrar vi Sjöräddnings­sällskapet i Arkösund med en svävare. 

Respekt i fotboll

Ungdomar spelar fotboll

Vi stöttar Östergötlands Fotbollsförbund i deras satsning för att förbättra klimatet på och runt fotbollsplanerna. Fokus just nu ligger på utbildningsinsatser mot föreningar med ungdomsverksamhet.

Östgötapriset

Vinnare av Östgötapriset 2018

Vi vill stötta och hylla intiativ som skapar trygghet i Östergötland. Prissumman på 175 000 kronor delas mellan ett eller flera initiativ med ett engagemang utöver det vanliga.

Portalen

Två medarbetare håller i en utbildning

Vi är partner till Portalens initiativ Starkare Tillsammans. Här delar vi med oss av kunskap om bank och försäkring. Fyra medarbetare är dessutom mentorer åt nya östgötar. 

Respekt i Hockey

Vi är också partners till Östergötlands Ishockeyförbunds satsning Respekt i hockey som syftar till att förbättra klimatet på och utanför rinken i Östergötland.

Miljö och klimat

Vårt miljöledningssystem baseras på ISO 14001. Vi arbetar målmedvetet utifrån vår hållbarhetspolicy för att i möjligaste mån minska vår egen negativa miljöpåverkan. Den negativa miljöpåverkan som vår verksamhet orsakar samlar vi in och rapporterar. 

Fokus framöver kommer vara att reducera CO2-utsläppen från våra tjänsteresor, som framförallt görs med bil och tåg. Dels genom att bygga ut vår digitala mötesplattform och öka användandet av den. Dels genom att ta hänsyn till miljöaspekten när vi väl behöver förflytta oss.

Jordgubbsplanta

Tillgänglighet och inkludering

Det vi gör ska vara tillgängligt för alla, oavsett funktionsförmåga. Bank och försäkring kan upplevas som komplicerade områden. Då är det ännu viktigare att vi arbetar för att öka tillgängligheten så att våra kunder har möjlighet att ta del av vår information. Vi har genomfört en granskning av vårt kommunikationsarbete och nästa steg är att undersöka behoven av service på andra språk.

Vi ser olikheter som en tillgång. För att fler ska känna igen sig i vår marknadsföring genomförde vi en fotografering under 2018 för att bättre kunna spegla östgötarna i våra bildval. Vi efterlyste kunder som var intresserade av att ställa upp som modeller och fick ett stort gensvar. 

Ungdomar framför staty i Linköping

Forskning

Länsförsäkringsgruppen finansierar behovsmotiverad och tvärvetenskaplig forskning av internationella standard. Forskningen bedrivs vid universitet, högskolor och oberoende forskningsinstitut och resultaten är tillgängliga för alla. Forskningsbidrag beviljas inom fem forskningsområden:

  • Klimatanpassning
  • Morgondagens samhälle
  • Ömsesidiga affärsmodeller
  • Tryggt boende
  • Trafiksäkerhet

Två personer pussas i bil

Hållbarhetsarbete hos våra gemensamma bolag

Utöver de 23 lokala länsförsäkringsbolagen består länsförsäkringsgruppen av ett antal gemensamma bolag. Via länkarna nedan kan du läsa exempel på hur några av dessa bolagen arbetar med hållbarhet.

Miljöarbete

Vårt arbete för att minska antalet skador gynnar miljön. Men vi gör mycket annat också. Läs om våra initiativ.

Samhällsengagemang

Vår vision om trygghet i vardagen är ledstjärnan både i vår egen verksamhet och i de lokala initiativ vi stödjer.

Hållbarhetsredovisning

Här får du en bild av Länsförsäkringar AB:s ekonomiska, miljömässiga och sociala arbete och resultat.

Ansvarsfulla investeringar

Vi är övertygade om att de bolag som tar ansvar för miljö och sociala frågor är de bästa investeringarna.

Forskning

Vi stödjer forskning som skapar en tryggare framtid. Bland annat inom områdena klimat, trafik och bostäder.

Mångfald och jämställdhet

Vårt arbete inom mångfald och jämställdhet hjälper oss skapa trygghet för människor oavsett livssituation.